پرش به محتوای اصلی

 

 

نام خدمت: تدوین مقررات و پیش نویس قوانین بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) کشور

 کد خدمت

13062627000 

شرح خدمت

 
درخواست پیشنهاد  که از شرکت­ها و سازمان­های وابسته به وزارت ارتباطات تحت عنوان پیشنهاد لایحه به معاونت امور دولت و مجلس وزارت ارتباطات می­رسد در معاونت مذکور بررسی می­شود و پس از مطرح شدن در جلسات تخصصی و کارگروه­های متعدد در نهایت با هماهنگی واحدهای ذی­ربط و کسب نظر از اشخاص ذی­صلاح در صورت لزوم به معاونت پارلمانی نهاد ریاست جمهوری با عنوان لایحه پیشنهادی برای مطرح نمودن در مجلس شورای اسلامی ارسال می­شود.

 

ثبت شکایات
نظر سنجی

 

شناسنامه خدمت

سطح خدمت: ملی
نوع خدمت: به دیگر دستگاه های دولتیG2G
ماهیت خدمت: حاکمیتی
نوع مخاطبین: کلیه دستگاه های تابعه وزارت
نحوه آغاز خدمت:
تقاضای گیرنده خدمت
مدارک مورد نیاز: ارسال پیشنهاد لایحه از سوی دستگاه های تابعه وزارت

 

دریافت شناسنامه

 

 

 

 

فرآیند

 

اطلاعات تماس با دبیرخانه وزارت:

شماره تماس: 88117633-88117272

شماره فکس :88466035

 

فرآیندها

 میز خدمت 7000  

 

 ارائه خدمت  تولید خدمت  درخواست ارائه خدمت  بازه زمانی
 17  17  17  شش ماه اول سال 99
 16  17  17  شش ماه دوم سال 99

پرسش های متداول

درخواست ارائه خدمت مذکور (که پیشنهاد لایحه در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات می باشد) بر اساس پروتکل ECE و از طریق اتوماسیون مکاتبات اداری به آدرس الکترونیکی ecet@ict.gov.ir  برای  دفتر امور دولت و مجلس ارسال می گردد.

تمامی سازمان ها،پژوهشگاه ها و شرکت های وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، جزء متقاضیان مجاز برای دریافت این خدمت می باشند.

پس از ارسال درخواست یک رسید الکترونیکی شامل تاریخ و زمان دریافت درخواست پیشنهاد مبنی بر ثبت موفق ارسال نامه از طریق سیستم مکاتبات اداری به درخواست کننده ارسال می گردد. همچنین امکان استعلام گردش نامه و متن ارجاعات از طریق اتوماسیون اداری و با شماره نامه ثبتی خود برای درخواست کننده فراهم می باشد. همچنین از طریق تماس با شماره¬های دبیرخانه مرکزی و اعلام شماره نامه ثبتی (شماره ثبت نامه در سیستم مکاتبات اداری درخواست کننده) امکان پیگیری جهت حصول نتیجه ممکن شده است.

برای دریافت این خدمت نیاز به ارائه مدرک خاصی نمی باشد. درخواست کننده باید متن پیشنهادی خود را جهت بررسی در کمیته تخصصی و انجام اقدامات بعدی ارسال نماید.

مدت زمان ارائه خدمت حدود 5 ماه می باشد

• ارسال شکایت از طریق پست الکترونیک به آدرس:ecet@ict.gov.ir به مرکزبازرسی ، نظارت مدیریتی و پاسخگویی به شکایات 
• درج شکایت در سامانه بازرسی توسط حقیقی که نماینده دستگاه مربوطه می باشد، در آدرس https://bazresi.ict.gov.ir/fa/pasokhgoee/residegi