پرش به محتوای اصلی

 

حوزه وزارت

 زارع پور  

عیسی زارع پور

مقام عالی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

تلفن: 88431140

نمابر: 88466035


 

مصطفی اشرف

مصطفی اشرف

مشاور وزیر و مدیرکل دفتر وزارتی

تلفن: 88431516

 نمابر:88464343

 ایمیل: m.ashraf@ict.gov.ir

 

مهدی سالم

مهدی سالم

مشاور وزیر و رئیس مرکز روابط عمومی واطلاع رسانی

دکترای مدیریت فرهنگی با گرایش استراتژیک 

تلفن: 88463041
نمابر: 88467210

ایمیل: m.salem@ict.gov.ir

 

 بهزاد احمدی

بهزاد احمدی

سرپرست مرکز همکاریهای

تخصصی و مطالعات راهبردی بین المللی

تلفن: 22817512
نمابر: 22817519

 ایمیل:a.ahmadi@ict.gov.ir

 رضا فاضل

رضا فاضل

مدیر کل دفتر حقوقی
دکتری حقوق بین الملل

تلفن:88466086
نمابر:88463085

ایمیل: r.fazel@ict.gov.ir

 

بحرینی

علی بحرینی

رئیس مرکز بازرسی ،

نظارت مدیریتی و پاسخگویی به شکایات

کارشناسی مدیریت

 تلفن: 88434268

نمابر: 88434367
ایمیل:bazresi-ict@ict.gov.ir

 

 داوود سبوحی

داود سبوحی

مدیر هسته مرکزی گزینش

فوق لیسانس مدیریت

تلفن:  88469480
نمابر:88114105
ایمیل: d.sobohi@ict.gov.ir

 

 

سلیمانزاده

مرتضی سلیمانزاده

نماینده وزیر و مسئول هماهنگی

هیات های رسیدگی به تخلفات اداری

وزارت و دستگاهای تابعه

تلفن:88468522
نمابر:88114107

ایمیل: m.soleymanzadeh@ict.gov.ir 

   دریافت رزومه

 

یوسف امیری

رئیس مرکز حراست

-------

تلفن:88869042

 

نمابر: 88469006

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ارتباطات و فناوری اطلاعات

 

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ارتباطات و فناوری اطلاعات

  علی اصغر انصاری  

  علی اصغر انصاری

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی ارتباطات و فناوری اطلاعات

-----

تلفن:88432491
نمابر:88462036
ایمیل: a.ansari@ict.gov.ir

نیلوفر مرادحاصل

نیلوفر مراد حاصل

  مدیرکل دفتر بررسی های اقتصادی

دکتری اقتصاد

تلفن:88117052
نمابر:88434375
ایمیل: n.moradhassel@ict.gov.ir

رزومه مرادحاصل دریافت رزومه


بهمن طهماسبی

بهمن طهماسبی 

سرپرست دفتر برنامه ریزی و تلفیق بودجه

 

تلفن:88117050
نمابر:88117659
ایمیل: b.tahmasbi@ict.gov.ir

 رزومه اسفیدانی دریافت رزومه


  بهمن طهماسبی  

بهمن طهماسبی

; مدیرکل دفتر نظارت، ارزیابی و امور مجامع

 

تلفن:88117143
نمابر:88464356
ایمیل: b.tahmasb
i@ict.gov.ir

 


معاونت توسعه سرمایه انسانی و مدیریت منابع

 

معاونت توسعه سرمایه انسانی و مدیریت منابع

 اصلان زاده   هادی اصلان زاده

 معاون توسعه سرمایه انسانی و مدیریت منابع

تلفن: 88469000
نمابر:88429279
ایمیل: h.aslanzadeh@ict.gov.ir

رزومه سجاد بنابی دریافت رزومه

 

حجت تارزاده              

سرپرست مرکز توسعه سرمایه انسانی و فناوری های مدیریتی


تلفن:88466056
نمابر:88114096
ایمیل:

محمود زالی

 محمود زالی

 ذیحساب و مدیر کل امور مالی

فوق لیسانس مدیریت

تلفن:88114042
نمابر:88468836
ایمیل: m.zali@ict.gov.ir

مرتضی حسینی

 مرتضی حسینی

مدیرکل پشتیبانی، رفاه و امور قراردادها

فوق لیسانس مهندسی فناوری اطلاعات 

 تلفن: 88114460
نمابر: 88429279
ایمیل: m.hosseini@ict.gov.ir

دریافت رزومه مرتضی حسینی دریافت رزومه


سمیرا انصاری

سمیرا انصاری

رئیس مرکز فناوری اطلاعات

فوق لیسانس مهندسی کامپیوتر ( نرم افزار)

تلفن: 88117055
نمابر: 88114071
ایمیل: s.ansari@ict.gov.ir

 

معاونت فناوری و نوآوری

 معاونت فناوری و نوآوری

 سیدمحمدامین آقامیری

سید محمد امین آقامیری

 معاون فناوری و نوآوری

دکترای مدیریت

تلفن: 88114460
نمابر: 88429279
ایمیل: m.aghamiri@ict.gov.ir 

رزومه ستارهاشمی دریافت رزومه

 

ابوالفضل صالحی

 سرپرست دفتر نوآوری و حمایت از سرمایه‌گذاری

--

 تلفن: 88117712
نمابر: 88429279
ایمیل:a.salehi@ict.gov.ir

دریافت رزومه مظاهری دریافت رزومه


لدنی

حامد لدنی

 مدیرکل همکاری ها و توسعه صنعت

فوق لیسانس مدیریت اجرایی

تلفن: 88117049
نمابر: 88400209
ایمیل: h.ladoni@ict.gov.ir

معاونت امور دولت، مجلس و استانها

 

معاونت امور دولت، مجلس و استانها

 باقری اصل  

رضا باقری اصل

 معاون امور دولت، مجلس و استانها

کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات و مهندسی صنایع

 

تلفن:88463600
نمابر:88117798
ایمیل: r.bagheriasl@ict.gov.ir

رزومه دهدشتی دریافت رزومه


مرتضی رضایی

مرتضی رضایی

سرپرست دفتر امور دولت و مجلس

فوق لیسانس مدیریت بازرگانی

تلفن:88117040
نمابر:88114193
ایمیل: m.rezaei@ict.gov.ir


حمیدی پور

 حسین حمیدی‌پور

 مدیرکل دفتر هماهنگی امور استانها

فوق لیسانس

تلفن: 88114017
نمابر:88114080
ایمیل: h.hamidipour@ict.gov.ir

رزومه حمیدیپور دریافت رزومه