آلبوم مدیران ارشد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمانها و شرکتهای تابعه

مهندس سیروس موثقی - معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی ارتباطات و فناوری اطلاعات
فرهاد معارفی - معاون وزیر در توسعه مدیریت، هماهنگی و امور پشتیبانی
دکتر سید ستار هاشمی - سرپرست معاونت فناوری و نوآوری
مهندس حمید فتاحی _ معاون وزیر، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت
دکتر امیر ناظمی اشنی - معاون وزیر و رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران
مهندس حسین فلاح جوشقانی - معاون وزیر و رئیس سازمان‌تنظیم مقررات ‌و‌‌ارتباطات رادیویی
دکتر وحید یزدانیان _ رئیس مرکز تحقیقات مخابرات ایران و پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
دکتر سید حسین دهدشتی - معاون امور دولت، مجلس و استانها
دکترصادق عباسی شاهکوه - رئیس دانشکده علمی کاربردی پست و مخابرات
مهندس حسین نعمتی - معاون وزیر، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت ملی پست
دکتر بهزاد شیری - مدیرعامل و عضو هیأت مدیره پست بانک ایران
دکتر مرتضی براری - معاون وزیر و رئیس سازمان فضایی ایران
حمید عباسی _ مدیرعامل موسسه فرهنگی ورزشی رفاهی پیام
سید جمال هادیان طبایی زواره _ رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی
دکتر حسین صمیمی _ رئیس پژوهشگاه فضایی ایران
دکتر نادر ثناگومطلق _ رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت خدمات هوایی پیام
محمد رضا فنایی _ رئیس مرکز حراست
داود سبوحی _ رئیس مرکز بازرسی، نظارت مدیریتی و پاسخگویی به شکایات
مهدی آهویی-رئیس مرکز امور بین الملل و مطالعات راهبردی