پرش به محتوای اصلی

 

شرکت پست بانک ایران

http://www.postbank.ir

تاریخچه :
پس از طرح حواله‌های پستی در اولین کنگره جهانی پست در سال 1874 و فراگیر شدن پس انداز در تمام سطح و اقشار جوامع بویژه در کشورهای انگلستان، آلمان، اتریش، ژاپن، سیستم جدیدی با نام پست بانک در سطح اتحادیه جهانی پست مطرح شد و طرح این سیستم نوبنیاد سبب شد تا خدمات مالی در کشورهای اروپایی با تجدید نظر در اهداف و ساختار متحول شده و با کسب شخصیت حقوقی مستقلی به نام پست بانک با عناوینی مشابه به فعالیت خود ادامه دهد.
براساس آمار سال 1994 میلادی بیش از 90 درصد کشورهای عضو اتحادیه جهانی پست اعم از توسعه یافته یا درحال توسعه دارای خدمتی بنام پست مالی شدند و اغلب این فعالیت را در قالب سیستم پست بانک عرضه کردند.
پیشنهاد ایجاد پست مالی و ارائه خدمات مالی در ایران با به کارگیری شبکه وسیع پستی در تاریخ 17/2/1362 از سوی وزارت پست و تلگراف و تلفن به هیات وزیران صورت گرفت و به موجب تصویب نامه شماره 35660 مورخ 21/8/1365 هیات وزیران، وزارت پست و تلگراف و تلفن موظف شد تا سرویس «پست مالی» را با تدارک مقدمات آن (بدواً در زمینه حواله‌های پستی ) پس از تهیه آیین‌نامه اجرایی و با هماهنگی بانک مرکزی ایجاد کند. این مصوبه که شالوده فعالیت‌های پست مالی را تشکیل می دهد به وزارت پست و تلگراف و تلفن این امکان را داد تا پست مالی را در مرحله اول بمنظور نقل و انتقال پول به موازات سیستم بانکی کشور و در مراحل بعدی با هدف جذب سرمایه‌های مردم در سیستم پس انداز پستی ایجاد کند.
به تدریج ضرورت ارائه خدمات بانکی وگسترش خدمات پست مالی در سطح کشور بویژه در شهرهای توسعه نیافته و روستاهای دورافتاده و مناطق غیر برخوردار، تامین نیازهای خرد اقتصادی مردم، کاهش حمل و نقل و ترافیک، جلوگیری از اتلاف وقت، پرهیز از هزینه‌های غیرضروری، بهبود محیط زیست، رفع نیازهای عمومی پولی و مالی و... موجب شد تا قانون تاسیس شرکت دولتی پست بانک بر اساس لایحه شماره 9570 مورخ 27/6/1373 هیات دولت در جلسه علنی مورخ 21/6/1374 مجلس شورای اسلامی تصویب و پس از تایید شورای نگهبان در تاریخ 29/6/1374، طی نامه شماره 4312 ق مورخ 9/7/1374 به هیات دولت برای اجرا ابلاغ و به صورت شرکت سهامی عام و دولتی با شخصیت حقوقی و مالی و اداری مستقل زیر نظر وزارت پست و تلگراف و تلفن و با رعایت قوانین و مقررات اتحادیه جهانی پست (UPU) فعالیت خود را در سراسر کشور آغاز کند و سپس اساسنامه پست بانک طی تصویب نامه شماره 3362/ ت 15590 مورخ 4/4/1375 مورد تصویب هیات وزیران قرار گرفت و برخی از مواد آن نیز در جلسه مورخ 5/11/76 هیات مذکور مورد اصلاح قرار گرفت.
 همچنین طبق نهصد و هشتمین مصوبه شورای پول و اعتبار لزوم بازنگری اساسنامه پست بانک و پذیرش کلیه سیاست‌ها و مقررات پولی و بانکی توسط این بانک مورد تاکید قرار گرفت و هیات وزیران در جلسه مورخ 25/7/78 ضمن بررسی آئین نامه های مالی و معاملاتی پست بانک، مقرر نمود اساسنامه این بانک با هماهنگی بانک مرکزی مورد تجدید نظر قرار گرفته و اصلاحیه لازم نیز جهت تصویب نهائی، تهیه و ارائه شود که در همین راستا اساسنامه اصلاحی با هماهنگی بانک مرکزی تنظیم و پس از تصویب در شورای پول و اعتبار، در جلسات مورخ 13/11/81 و 5/6/82 به تصویت هیات دولت رسید و در مورخ 23/7/1382 از سوی شورای نگهبان نیز مورد تایید قرار گرفت و به موجب آن فعالیت‌های پست بانک ایران با رعایت قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 و قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب 1362، تبیین و مشخص شد.
سرانجام به استناد بند 4، هزار و بیست و یکمین جلسه شورای پول و اعتبار درمورخ 2/4/83 ، پست بانک ایران به عنوان یازدهمین بانک دولتی مجاز به انجام کلیه فعالیت‌های بانکی شد.
هم اکنون پست بانک ایران بعنوان یکی از شرکت‌های مهم و کلیدی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است که با نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی در بیش از 400 شعبه و 13 هزار دفتر خدمات بانکی شهری و روستائی، کلیه خدمات بانکی را ارائه    می‌کند. پست بانک ایران در عرصه  بین المللی نیز بعنوان یکی از اعضاء مهم و تاثیرگذار در موسسه بانکهای پس انداز جهانی  WSBI که همواره با حضور فعال و موثر در جلسات این موسسه موجب اثربخشی درفرایند تصمیمات شده ونقش مهمی درمعرفی بانکداری اسلامی و ارائه خدمات بانکی درقالب عقود اسلامی، توسعه بانکداری اسلامی، همگرایی و همکاری منطقه‌ای و بانکی و استفاده ازکسب وکار درمنطقه ایفاء می‌کند.
رویکرد پست بانک ایران:
یکی از دلایل عمده رکود فعالیتهای اقتصادی در بخش روستائی، مهیا نبودن و ضعف بسترها و زیرساختهای لازم از جمله عدم حضور و فعالیت مؤثر مؤسسات پولی و مالی (عناصر بازار پول و بازار سرمایه) است. این مؤسسات عدم وجود توجیه اقتصادی به سبب فراهم نبودن سایر امکانات زیربنائی و زیرساختها را عاملی برای غیبت خود در عرصه اقتصاد روستائی می دانند. لذا به دلیل این دور تسلسل تا کنون فعالیت قابل قبولی در این مناطق در زمینه خدمات پولی و مالی صورت نگرفته است. از طرف دیگر ضرورت پرداختن بانک ها به خدمات خرده بانکی و افزایش نقاط دسترسی به بانک یکی از مسائل مهم جامعه بوده است که به صورت مناسبی عملی نشده است. پست بانک به سبب برخورداری از شرایط و موقعیت های ویژه، دارای مزیت رقابتی منحصر به فردی در زمینه امکان حضور و ارائه خدمات مالی و بانکی در عرصه اقتصاد روستایی و مناطق غیر برخوردار شهری و انجام فعالیت های خرده بانکی است. برخورداری از مبانی حقوقی و جایگاه قانونی ویژه که به موجب رسالتهای محوله قانونی و به تبع آن اعطای مجوزهای لازم جهت فعالیت در این عرصه فراهم گردیده که از آن جمله می توان به «ضرورت پوشش نقاط کور بانکی» و « نمایندگی در انجام خدمات مالی و بانکی واسطه ای» بعنوان رسالت و به اعطای « مجوز بکارگیری بخش خصوصی در فعالیتهای بانکی» به پست بانک ایران بعنوان تنها بانک در شبکه بانکی کشور، به عنوان فرصت اشاره نمود که به سبب همگرایی و همسویی با اهداف حاکمیت، حمایتهای دولتی و قانونی بسیار مطلوبی را در پی داشته است.
مجموعه ویژگی های پست بانک موجب شد، بخش عمده ای از نتایج و خروجی فعالیت های آن مطابق رسالتهای تعیین شده از سوی قانونگذار، در عرصه اقتصاد روستایی و مناطق غیر برخوردار به ثمر بنشیند. که از جمله آن می توان به حضور عملیاتی پست بانک در 10 هزار دفتر خدمات بانکی روستایی تا پایان برنامه چهارم توسعه، اشاره کرد.
بدنبال استقبال چشمگیر مردم از دفاتر ICT روستایی، این دفاتر بعنوان پیشخوان دولت در مناطق روستایی مطرح می باشند، در نظر است تا با ایجاد تنوع در سبد خدمات قابل ارائه این دفاتر، زمینه استقبال هر چه بیشتر مردم از این دفاتر فراهم شود. لذا در گام نخست علاوه بر ارائه کامل خدمات بانکی در آنها، مجوز کارگزاری خدمات بیمه ای از بیمه ایران اخذ و مراحل نهائی عملیاتی را سپری می کند. همچنین در همین راستا و با هدف فراهم آوردن زمینه مشارکت روستائیان و مردم مناطق غیر برخوردار و محروم شهری در بازارهای سرمایه و هدایت نقدینگی موجود در این بخش به سوی فعالیتهای مولد اقتصادی و برخورداری مردم این مناطق از مواهب مادی و معنوی بازارهای سرمایه کشور، پست بانک در صدد است پس از اخذ مجوز کارگزاری بورس اوراق بهادار، خدمات کارگزاری خود را نیز به مردم این مناطق ارائه کند تا از این طریق موجبات رونق بیش از پیش اقتصاد روستایی فراهم شود.
نرم افزار یکپارچه پست بانک قادر به ارائه کلیه خدمات بانکی و مالی بصورت برخط(online) است که این ویژگی در سطح شبکه بانکی کشور منحصر به فرد می باشد.

اهداف و ماموریتهای پست بانک ایران
•    گسترش خدمات پولی و مالی در شهرها و روستاهای کشور
•    کمک به توسعه سیستم بانکی و گسترش تسهیلات بانکی
•    انجام نمایندگی در پرداخت و دریافت ناشی از مبادلات تجاری
•    کمک به کاهش مسافرت‌های شهری و روستایی و هزینه‌های مربوط
•    کمک به توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) کشور
•    توسعه خدمات مالی خرد