پرش به محتوای اصلی

 

شرکت خدمات هوایی پیام

http://www.Payamaviation.ir

تاریخچه
به دنبال توافق شرکت مخابرات ایران و شرکت پست جهت تسهیل در ارائه خدمات پستی و مخابراتی مبنی بر تاسیس مرکز خدمات هوایی پیام در اواخر سال 69، این شرکت پس از تصویب اساسنامه در سال 74، فعالیت خود را آغاز کرد.
لازم به ذکر است که طرح جامع مطالعاتی شرکت (فرودگاه و منطقه ویژه) و فنس کشی منطقه ویژه به پایان رسیده و در حال حاضر بیش از 50 درصد زیرساخت و کاهای زیربنایی نظیر تأسیسات آب و فاضلاب، برق، طرح خیابان کشی، محوطه سازی اپرون و هاب پستی انجام و یا در درست اجرا می باشد و زمینهای منطقه ویژه از سال 83 تاکنون به صورت اجاره 25 ساله به شرکتهای واجد شرایط در حال واگذاری است.
با اقدامات انجام شده و تسهیلات فراهم شده از ابتدای سال 1386 تحت عنوان طرح توسعه زیرساخت های حمل هوایی و پیگیری مجدد جذب اعتبارات سرمایه ای در سالهای 1387 و 1388 امکان ساخت و ساز بر روی زمینهای واگذار شده توسط متقاضیان فراهم شده است.

وظایف شرکت خدمات هوایی پیام
در ماده 3 اساسنامه شرکت وظایف شرکت خدمات هوایی پیام عبارت است از تحقق بخشیدن به اهداف شرکتهای پست و مخابرات جمهوری اسلامی ایران و قوانین پستی در جهت تسریع انجام خدمات پستی و مخابراتی و تعمیم و گسترش آن در داخل و خارج از کشور از طریق:
-ارائه خدمات هوایی و حمل و نقل وتوزیع بار، محمولات و مرسولات پستی.
-ارائه خدمات هلیکوپتری و پشتیبانی از عملیات توسعه و تأسیس، تجهیز و نگهداری مراکز، دستگاهها و امکانات مخابراتی و پستی کشور و همچنین خرید و اجاره هواپیماها و هلیکوپترهای مورد نیاز و متناسب با فعالیت و هدف شرکت و ایجاد امکانات و تأسیسات فرودگاهی و همچنین همکاری با شرکتهای هواپیمایی و مؤسسات و ارگانهای ذیربط در امر ارتباطات با توجه به اهداف شرکت، با رعایت قوانین و مقررات و استانداردهای سازمان هواپیمایی کشوری با کسب مجوزهای لازم.
-ایجاد توان لازم و مورد نیاز برای تعمیر و نگهداری هواپیماها و هلیکوپترها با رعایت ضوابط و استانداردهای لازم.
-تأسیس مرکز یا مراکز آموزش فنی و حرفه ای در زمینه خدمات هوایی و هوانوردی در امر پست و مخابرات در چارچوب ضوابط و وظایف مربوط با کسب مجوز قبلی از سازمان هواپیمایی کشوری.
در ضمن، شرکت موظف است در کلیه زمینه های مربوط به مسائل پروازی و عملیاتی و همچنین تهیه و تنظیم جداول تعرفه ها و نرخهای خدمات هوایی، استانداردها و مقررات هواپیمایی کشوری را رعایت نموده و مجوزهای لازم را از سازمان مزبور کسب نماید.