پرش به محتوای اصلی

شرکت مخابرت ایران


شرکت مخابرت ایران
www.tci.ir

جمهوری اسلامی ایران با توجه به اهمیت ارتباطات مخابراتی در ابعاد مختلف زندگی بشر امروز، تلاش فراوانی در زمینه توسعه و تجهیز شبکه مخابراتی بکار برده است. شرکت مخابرات ایران به عنوان مسئول شبکه مخابراتی کشور، در سالهای اخیر آخرین دستاوردهای فناورانه مخابرات جهان، همچون دستگاههای کلید زن رقمی (سوئیچ دیجیتال) کابل نوری ،تلفن همراه، شبکه های اطلاع رسانی، خدمات ماهواره ای، خدمات ویژه تلفن را راه اندازی کرد و به تولید بیش از 80 در صد تجهیزات مورد نیاز شبکه ارتباطی کشور توفیق یافت. ایران در زمره پنج کشوری است که در سالهای اخیر در زمینه توسعه شبکه مخابراتی، رشدی بالغ بر 20 درصد را داراست و بیشترین حجم توسعه را داشته است.
شرکت مخابرات ایران در سالهای اخیر به موازات توسعه وتجهیز شبکه مخابراتی کشور با توجه به تجربیات عملی در تمامی زمینه ها و به کارگیری فناوریهای متنوع در بخشهای مختلف مخابراتی، فعالیتهای همه جانبه ای در راستای صدور خدمات فنی مهندسی آغاز کرده است. در زمینه آموزش نیروی انسانی، مرکز آموزش شرکت مخابرات و دانشکده علمی و کاربردی پست ومخابرات با استفاده از روش آموزشی جدید و روشهای توصیه شده "اتحادیه بین المللی مخابرات" و با بهره گیری از امکانات پیشرفته، توان آموزشی قابل ملاحظه ای را به منظور ارائه دوره های گوناگون آموزشی کوتاه مدت و دراز مدت داراست.

/ disable text /hiden.aspx