پرش به محتوای اصلی

 

شرکت ارتباطات زیرساخت

http://www.tic.ir/

تاریخچه
امروزه همه ابزارهای ارتباطی مورد استفاده در زندگی روزمره بشر از یک بستر ارتباطی که حکم شبکه مادر را دارد بهره مند می شوند. تلفن ثابت، تلفن  همراه، اینترنت، همه و همه به عنوان ابزارهای ارتباطی نیازمند زمینه مشترک شبکه ای هستند که با نام زیرساخت ارتباطی شناخته می شود.
متولی این شبکه گسترده ارتباطی در ایران "شرکت ارتباطات زیرساخت" است که در سال 1383 پس از ابلاغ اصل 44 قانون اساسی و واگذاری بدنه مخابراتی کشور به بخش خصوصی به عنوان تنها نهاد حاکمیتی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و با هدف ایجاد، توسعه، مدیریت، ساماندهی، نظارت، نگهداری و بهره برداری از شبکه اصلی ارتباطات مخابراتی کشور به فعالیت های زیربنایی خود ادامه می دهد.
در واقع، مدیریت بستر اصلی ارتباطات مخابراتی کشور به عنوان اولین وظیفه شرکت ارتباطات زیرساخت؛ این شرکت را به عنوان متولی اصلی شبکه مادر مخابراتی کشور معرفی می کند.
شرکت ارتباطات زیر ساخت، نهاد حاکمیتی زیرساخت ارتباطی کشور است که با در اختیار داشتن مجموعه نیروی انسانی متخصص، تجهیزات مخابراتی و شبکه یکپارچه ارتباطی، حمل ترافیک صوت، تصویر و داده بین شهری (شهرهای دارای مراکز PC , SC) بین استانی و بینالملل را در محیطی امن و کنترل شده تامین و مدیریت می کند.

 اهم وظایف شرکت ارتباطات زیرساخت
- تاسیس، اجرا، بهره برداری، بازاریابی، توسعه، بهسازی، نگهداری و همچنین نظارت و مدیریت شبکه ارتباطات زیرساخت و ارتباطات داده های، کشور.
- تامین نیازهای ارتباطی زیرساختی متقاضیان، اعم از بخش های دولتی، خصوصی و تعاونی ارایه دهنده خدمات مخابراتی طبق استانداردهای بین المللی.
- همکاری با سایر اپراتورهای مخابراتی در زمینه تبادل ارتباطات و ترانزیت ترافیک بین الملل.
- تهیه و تدوین طرح های جامع در زمینه شبکه های ارتباطات زیرساخت و شبکه ارتباط داده ها بر اساس الزامات، نیازها، استانداردها و ضوابط.
- تهیه و تصویب دستورالعمل ها، ضوابط، معیارها و استانداردهای فنی و تخصصی مورد نیاز شرکت در زمینه تاسیس، توسعه، نگهداری و بهره برداری از شبکه زیرساخت.