پرش به محتوای اصلی

اساسنامه

اساسنامه شورای هماهنگی روابط عمومی‌های وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات و شرکتهای تابعه

 

مقدمه
به منظور فراهم آوردن زمینه مناسب برای تبادل اطلاعات و آگاهی‌ها، ارتقاء کیفی روابط‌عمومی‌های زیر مجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و ایجاد هماهنگی جامع و گسترده میان فعالیت‌های آنها و همچنین تدوین برنامه روابط عمومی‌های مجموعه وزارتخانه بر اساس دستور مقام ارجمند وزارت، شورای هماهنگی ، روابط عمومی وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات تشکیل می‌شود.
ماده 1- اعضای این شورا شامل: مدیران کل روابط عمومی وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات شرکتهای پست، مخابرات، پست‌بانک، زیرساخت، ارتباطات سیار، فنآوری اطلاعات، مخابرات استان تهران، مسوولین روابط عمومی پست استان تهران، دانشکده علمی‌کاربردی پست و مخابرات، مدیران روابط عمومی سازمان فضایی، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، ، شرکت خدمات هوایی پیام، مرکز تحقیقات مخابرات، نمایندگان موزه ارتباطات و باشگاه پیام می‌باشد.
ماده 2- ریاست این شورا بر عهده رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت است.
ماده 3- شورای هماهنگی روابط عمومی وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات دارای4 کمیته تخصصی است.
1-کمیته توسعه منابع انسانی
2-کمیته روابط عمومی الکترونیک
3-کمیته انتشارات و تبلیغات
4-کمیته امور رسانه‌ها

ماده 4- اهداف شورا :
- ایجاد هماهنگی و انسجام فعالیتهای روابط عمومی‌ها
- ایجاد زمینه همفکری و مشارکت و بهره گیری از توانمندیها و ظرفیتای مجموعه روابط عمومی‌ها
-  تبیین و تثبیت جایگاه حقیقی روابط عمومی ها
- ارتقاء کارآمدی روابط عمومی  شرکتها در جهت تحکیم ارتباط میان دولت و مردم و نیز کمک به تحقق اهداف توسعه وزارت و کشور از طریق جلب مشارکت و فرهنگ سازی
ماده 5- وظایف شورا:
تهیه، تنظیم و تدوین سیاستهای مرتبط با روابط عمومی و ارجاع آن به شورای معاونان جهت تصویب تهیه ، تدوین و تصویب برنامه های مرتبط با روابط عمومی بر اساس سیاستهای مصوب 
سیاستگذاری، برنامه ریزی و ایجاد وحدت رویه در برنامه های اطلاع رسانی، نظرسنجی و ارتباطات مردمی
سیاست‌گذاری و نظارت در زمینه تبلیغات
سیاستگذاری و نظارت در زمینه انتشارات و نشریات ادواری
هماهنگی جهت افتتاح پروژه‌ها
هماهنگی در برگزاری نمایشگاه‌های خارجی و داخلی
تدوین برنامه های آموزشی و برگزاری همایشهای تخصصی پیرامون روابط عمومی
راه‌اندازی و راهبری پرتال وزارت
اجرای برنامه‌های مشترک به مناسبتهای مختلف به منظور همکاری متقابل با سایر دستگاهها
بررسی مشکلات روابط عمومی ها و تلاش در راستای برطرف ساختن آنها

بررسی ساختار روابط عمومی و منابع انسانی آنها و تدوین پیشنهاد اصلاحات لازم
ارزیابی عملکرد روابط عمومی‌ها و تجلیل از برترینهای آنها
بررسی و تصویب طرح‌ها و پیشنهادات ارائه شده به شورا
سیاستگذاری و برنامه ریزی پیرامون ارتباطات درون سازمانی
نظارت بر گفت و گوها و میزگردهای خبری در سطح عالی شرکت‌ها و سازمانهای وابسته
ماده 6- جلسات شورا حداقل یک ماه با نظر رئیس شورا برگزار می شود.
ماده 7- برنامه‌های مصوب شورا بر اساس سیاستهای تصویب شده در شورای معاونان برای تمامی مدیران شرکتها، سازمانها و مراکز تابعه لازم الاجر خواهد بود.