وزاارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

2018/04/25 بازدید: ۷۱

وزیر/معاونین وزیر / روسای مراکز/ حوزه ستادی وزارت [ادامه...]

2018/04/25 بازدید: ۳۰

مشاورین و دستیاران وزیر [ادامه...]

2018/04/25 بازدید: ۴۶

مدیران کل حوزه ستادی وزارت [ادامه...]

2018/04/25 بازدید: ۳۱

مدیران کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استانها [ادامه...]

شوراها

2018/04/24 بازدید: ۵۲

اعضاء شورای معاونین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات [ادامه...]

2018/04/24 بازدید: ۳۲

شورای مسئولین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات [ادامه...]

2018/04/24 بازدید: ۴۹

اعضاء شورای هماهنگی روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات [ادامه...]

2018/04/24 بازدید: ۲۴

شورای فرهنگی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات [ادامه...]

مجامع مرتبط

2018/04/25 بازدید: ۲۵

اعضاء کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی [ادامه...]

2018/04/25 بازدید: ۱۴

اعضاء شورای عالی فضای مجازی [ادامه...]

2018/04/25 بازدید: ۲۲

مدیران ارشد مرکز ملی فضای مجازی [ادامه...]

2018/04/25 بازدید: ۱۷

اعضاء هیات مدیره سندیکای صنعت مخابرات کشور [ادامه...]

2018/04/25 بازدید: ۲۲

شورای مرکزی انجمن نظام صنفی رایانه کشور [ادامه...]

2018/04/25 بازدید: ۲۱

اعضاء انجمن نظام صنفی رایانه تهران [ادامه...]

2018/04/25 بازدید: ۱۴

کمیسیون فناوری اطلاعات اطاق بازرگانی [ادامه...]

شرکتهای مرتبط

2018/04/25 بازدید: ۱۴

شرکتهای مرتبط [ادامه...]

شرکت ارتباطات زیرساخت

2018/04/24 بازدید: ۴۲

رییس هیات مدیره /مدیرعامل /اعضا هیات مدیره / معاونین /شرکت ارتباطات زیرساخت [ادامه...]

2018/04/24 بازدید: ۳۰

مدیران کل / مشاورین /
شرکت ارتباطات زیرساخت [ادامه...]

2018/04/24 بازدید: ۱۳

مدیران پیام رسانهای داخلی [ادامه...]

سازمان تنظیم مقرررات و ارتباطات رادیویی

2018/04/24 بازدید: ۳۲

رییس/ معاونین/مشاورین/ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی [ادامه...]

2018/04/24 بازدید: ۲۱

مدیران کل سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی [ادامه...]

2018/04/24 بازدید: ۱۷

اعضا کمیسیون تنظیم مقررات [ادامه...]

2018/04/24 بازدید: ۲۹

مدیران عامل PAPها [ادامه...]

2018/04/24 بازدید: ۱۹

مدیران عاملFCPها [ادامه...]

2018/04/24 بازدید: ۱۷

مدیران عامل MVNOها [ادامه...]

2018/04/24 بازدید: ۱۴

مدیران عامل FWA ها [ادامه...]

2018/04/24 بازدید: ۱۱

مدیران عامل SERVCO ها [ادامه...]

2018/04/24 بازدید: ۱۳

رییس هیات مدیره / مدیرعامل/اعضا هیات مدیره / اپراتور پست 1 [ادامه...]

2018/04/24 بازدید: ۱۵

رییس هیات مدیره / مدیرعامل / اعضاء هیات مدیره اپراتور پست 2 [ادامه...]

سازمان فناوری اطلاعات ایران

2018/04/25 بازدید: ۲۸

رییس/اعضا هیات عامل/معاونین / سازمان فناوری اطلاعات ایران [ادامه...]

2018/04/25 بازدید: ۲۲

مدیران کل/مشاورین/ سازمان فناوری اطلاعات ایران [ادامه...]

2018/04/25 بازدید: ۲۰

مدیران ارشد / مدیران عامل /شرکتهای استارت آپ [ادامه...]

شرکت ملی پست ایران

پست بانک ایران

2018/05/08 بازدید: ۱۲

2018/04/25 بازدید: ۲۱

رییس هیات مدیره/مدیرعامل/اعضا هیات مدیره/معاونین/پست بانک ایران [ادامه...]

2018/04/25 بازدید: ۱۴

مدیران کل پست بانک استانها [ادامه...]

پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات

هیچ موردی متناظر با جستجوی شما پیدا نشد!

سازمان فضایی ایران

2018/04/25 بازدید: ۱۷

رییس/معاونین /سازمان فضایی ایران [ادامه...]

2018/04/25 بازدید: ۳۵

مدیران کل سازمان فضایی ایران [ادامه...]

پژوهشگاه فضایی ایران

2018/04/25 بازدید: ۲۱

مدیران/روسای پژوهشگاهها/ پژوهشگاه فضایی ایران [ادامه...]

شرکت خدمات هوایی پیام

2018/05/05 بازدید: ۵

شماره های تماس مدیران شرکت خدمات هوایی پیام [ادامه...]

2018/04/25 بازدید: ۲۵

رییس هیات مدیره/اعضا هیات مدیره/معاونین/شرکت خدمات هوایی پیام [ادامه...]

دانشکده پست و مخابرات

2018/04/25 بازدید: ۱۸

رییس/معاونین/دانشکده علمی کاربردی پست و مخابرات [ادامه...]

موسسه فرهنگی ورزشی پیام

2018/04/25 بازدید: ۲۸

رییس هیات مدیره /مدیرعامل/اعضا هیات مدیره/معاونین موسسه فرهنگی ورزشی پیام [ادامه...]

2018/04/25 بازدید: ۱۴

مدیران موسسه فرهنگی ورزشی پیام [ادامه...]

شرکت مخابرات ایران

2018/04/25 بازدید: ۱۱۹

رییس هیات مدیره / مدیرعامل/ اعضا هیات مدیره/ معاونین/شرکت مخابرات ایران [ادامه...]

2018/04/25 بازدید: ۱۳

مدیران کل شرکت مخابرات ایران [ادامه...]

2018/04/25 بازدید: ۱۳

مدیران ارشد شرکت مخابرات استان تهران [ادامه...]

2018/04/25 بازدید: ۱۵

مدیران مخابرات استانها [ادامه...]

شرکت ارتباطات سیار ( همراه اول)

2018/04/25 بازدید: ۲۷۳

رییس هیات مدیره/مدیرعامل/اعضاء هیات مدیره/معاونین /شرکت ارتباطات سیار ( همراه اول) [ادامه...]

2018/04/25 بازدید: ۱۵۱

مدیران کل شرکت ارتباطات سیار ( همراه اول) [ادامه...]

ایرانسل

2018/04/25 بازدید: ۳۲۴

مدیران ارشد شرکت ایرانسل [ادامه...]

2018/04/25 بازدید: ۲۵

مدیران شرکت ایرانسل [ادامه...]

رایتل

2018/04/25 بازدید: ۲۲۸

رییس هیات مدیره/مدیرعامل/اعضاء هیات مدیره/معاونین/شرکت رایتل [ادامه...]

2018/04/25 بازدید: ۱۹

مدیران شرکت رایتل [ادامه...]