پرش به محتوای اصلی

1-    توسعه زیرساختهای فناوری اطلاعات وزارتخانه با رعایت استانداردها ، شاخصها ، مدلهای اقتصادی توسعه ملی.
2-    نصب و راه اندازی، نگهداری و استفاده از امکانات سخت‌افزاری و شبکه‌ای اعم از کامپیوترها و سایر تجهیزات و نرم‌افزارها،
3-    ایجاد شبکه WAN وزارتخانه با شرکتها ، سازمان‌ها و موسسات وابسته  و سایر ارگان‌های مربوط.
4-    انجام امور تجزیه و تحلیل و شناخت نیازها و امکانات وزارتخانه برای پیاده سازی سخت افزار و سیستم های  عامل و بسته های نرم افزاری متناسب با پیکربندی اصلی سیستم
5-    اجرای برنامه های مبتنی بر برنامه های کلان و طرحهای اجرایی زیرساخت های فناوری اطلاعات، طبق مصوبات کارگروه فناوری اطلاعات نهاد ریاست جمهوری
6-    تهیه و تدوین وپیاده سازی طرح های فناوری اطلاعات مبتنی بر طرح جامع فناوری اطلاعات
7-    بستر سازی امور فرهنگی و اجتماعی فناوری اطلاعات در وزارتخانه .
8-    طراحی ، بروز رسانی و اصلاح معماری سازمانی وزارتخانه با هماهنگی مرکز نوسازی و
تحول اداری
9-    ایجاد امکان دسترسی مناسب و قانونمند به مستندات در سطح وزارتخانه .
10- تهیه فهرست و تامین تجهیزات مورد نیاز مبتنی بر طرح جامع فناوری اطلاعات.
11- مدیریت امور فنّاوری اطلاعات ( گردآوری ، سازماندهی ، ذخیره و نشر اطلاعات در اشکال گوناگون با استفاده از ابزارهای مربوطه ) در وزارتخانه براساس اهداف, برنامه ها و خط‌مشی‌های عمومی دولت و نیازها ، شرایط ، امکانات و محدودیت های وزارتخانه
12- تهیه بانک نرم افزاری و توزیع آنها در صورت نیاز.
13- دریافت آخرین نسخه نرم‌افزارها و مستندات مربوطه آنها و تشکیل و نگهداری آرشیو نرم‌افزارها و مستندات و نظارت مستمر بر تعمیم آن در کلیه واحدهای بهره‌بردار.
14- هماهنگی با واحدها درخصوص نیازهای نرم‌افزاری و توصیه اولویت‌ها، تائید فنی گزارش شناخت و ارجاع جهت تهیه برنامه‌های نرم‌افزاری.
15- انجام فعالیت‌های مربوط به طراحی، جمع‌آوری، ارزیابی صحت، طبقه‌بندی، پردازش و تجزیه و تحلیل اطلاعات جهت سطوح مختلف اداری وزارتخانه
16- بررسی آسیب های پایگاه اطلاعاتی و امور فیلترینگ و ارائه راهکارهای مناسب و هماهنگ با سایردستگاه های کل کشور.
17- نظارت برامنیت سیستم ها و شبکه ها .
18- تعریف سطوح دسترسی کاربران به اطلاعات سیستم‌ها و نظارت بر حسن اجرای آن با همکاری سایر واحدها
19- تهیه و تدوین استانداردهای مربوط به تبادل اطلاعات بین واحدها
20- بررسی مشکلات اجرایی ناشی از اجراء و پیاده‌سازی اتوماسیون و مکانیزاسیون واحدها و ارائه راهکارهای لازم
21 تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ها و روشهای انجام کار مبتنی بر فناوری اطلاعات
22- بررسی مستمر واحدهای مکانیزه کلیه شرکتها ، موسسات و سازمان‌های وابسته  به منظور برقراری ارتباط و تعامل مناسب سیستم وزارتخانه با آنها .
23- توسعه فناوری اطلاعات منطبق با اهداف  و خط مشی‌های کلی وزارتخانه.
24- اجرای برنامه‌های ابلاغی مراجع ذیربط برای تحقق دولت الکترونیک.
25- تبیین نیازها و پیشنهاد راهکارهای مورد لزوم جهت تحقق اهداف وزارتخانه الکترونیک
26- اجرای اتوماسیون و مکانیزاسیون فرایندهای کاری در سطح وزارتخانه و در چهارچوب مصوبات.
27- ثبت ، ضبط و به اشتراک گذاری داده های مورد نیاز وزارتخانه
28- راهبری اقدامات مربوط به فنّاوری اطلاعات وزارتخانه در جهت بهبود و کارآمدی نظام‌های مدیریتی (تصمیم‌سازی ، تصمیم‌گیری و .... ) و افزایش قابلیت دستگاه در ارائه خدمات گسترده ، سریع ، مطمئن و بی‌وقفه به مراجعان و تعامل شایسته‌تر مردم و دستگاه ذیربط با هماهنگی سایر واحدهای سازمانی وزارتخانه
29- نظارت به منظور اطمینان از حسن اجرای سیستم‌های اطلاعاتی وزارتخانه و دریافت نقاط قوت و ضعف و ارائه راهکارها.
30- پیش بینی برنامه های آموزشی مورد نیاز ارتقاء مهارتهای فنی و تخصصی کارکنان مرکز با همکاری مرکز نوسازی وتحول اداری
31- انجام سایر ا مور ارجاعی از طرف مقام مافوق
32- ارائه گزارش عملکرد ماهانه به مقام مافوق.