پرش به محتوای اصلی

1 - فرهاد معارفی- معاون توسعه مدیریت، هماهنگی و امور پشیبانی                                                    رئیس

2 - سید جمال هادیان طبایی زواره- رییس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی                                          عضو   

3- محمدرضا فنایی-  رئیس مرکز حراست                                                                                        عضو

4- حانیه سامعی - مسئول امور بانوان و خانواده وزارت, شرکتها و سازمانهای تابعه                                     عضو

5 - حمید تفرشی  - مسئول هماهنگی امور ایثارگران                                                                          عضو

6 -  سعید مهدیون - فرمانده مرکز مقاومت بسیج                                                                             عضو

7 - حجت الاسلام جابر قلیان- دبیر شورای فرهنگی دبیر                                                                      عضو