پرش به محتوای اصلی

شرح وظایف : اداره کل امور اداری و پشتیبانی

1-انجام امور مربوط به استخدام ، آزمونهای تخصصی استخدامی ، حقوق ، مزایا ، کمک هزینه‎ها ، احتساب سوابق خدمت ، انتصاب ، انتقال ، تبدیل وضع استخدامی ، مرخصی ، مأموریت ، معذوریت ، تغییر گروه ، آمادگی به خدمت ، بازخریدی ، بازنشستگی و وظیفه از کارافتادگی .
2-تهیه فهرست مشخصات کارگزینی کارکنان شاغل و بازنشسته و نگهداری پرونده‎ها و سوابق استخدامی آنان و اتخاذ روشهای نوین در ارتباط با نگهداری سوابق مذکور.
3-انجام امور مربوط به مدیران شامل کارگزینی ، خدمات رفاهی ، فرهنگی و ورزشی و سایر امور مربوط درچارچوب مقررات .
4- صدور احکام لازم به‎منظور مأموریت‎های خارج از کشور کارکنان وزارتخانه
5-ابلاغ واجرای آراء دفتر هماهنگی هیأت‎های رسیدگی به تخلفات اداری.
6-رسیدگی و صدور پاسخ به شکایات استخدامی کارکنان به دیوان عدالت اداری و عنداللزوم ارسال مدارک و اعزام نماینده جهت ادای توضیحات.
7-انجام امور مربوط به برنامه های رفاهی و مددکاری اجتماعی کارکنان شاغل و بازنشسته وزارتخانه.
8- تهیه و تدوین پیش نویس سیاستها و برنامه های دبیرخانه شورای تمبر
9- ایجاد هماهنگی و نظارت بر تهیه طرح و انتشار تمبر با توجه به سیاست دولت جمهوری اسلامی ایران
10- برنامه ریزی و ایجاد و هماهنگی های لازم برای ایجاد و فضای مناسب جهت تکمیل، تجهیز، توسعه و نظارت بر نگهداری موزه ارتباطات.
11- اجرای برنامه ارزشیابی کارکنان وزارتخانه .
12- اعمال نتایج حاصل از نظرسنجی از ارباب رجوع در نمرات ارزشیابی کارکنان .
13- رسیدگی به شکایات و اعتراضات کتبی ارزشیابی شوندگان و طرح آن در کمیته رسیدگی به شکایات پیگیری موضوع تا مرحله اعلام نتیجه قطعی .
14- استقرار نظام‌ها و سبک‌های مدیریت نوین براساس نتایج حاصل از مطالعات مرکز نوسازی و تحول اداری بمنظور توسعه مدیریت وزارتخانه .
15- اجرای استانداردهای لازم برای جا و مکان و نحوه استقرار واحدها برابر نتایج حاصل از مطالعات مرکز نوسازی و تحول اداری .
16- پیش‌بینی و تهیه و تدارک لوازم و تجهیزات و مایحتاج وزارتخانه از نظر محل ، لوازم و مواد با رعایت مقررات و مراقبت در حفظ و نگهداری و توزیع آنها .
17- انجام امور مربوط به تهیه و خرید وسایط نقلیه و لوازم یدکی موردنیاز و تعمیرات و نگهداری و شماره‌گذاری آنها .
18- تنظیم اسناد هزینه خرید کالا و خدمات و ارسال آنها به اداره کل امور مالی .
19- پیش‌بینی اعتبارات جهت انجام هزینه‌های موردنیاز – درخواست و وصول تنخواه‌گردان در قالب اعتبارات ابلاغی و ارسال اسناد هزینه به اداره کل امور مالی .
20-نظارت بر انجام امور مربوط به نگهداری ساختمانها و تأسیسات و تهیه و تنظیم و اجرای
نقشه های ساختمانی وزارتخانه .
21- انجام امور مربوط به برگزاری مناقصه و مزایده از جمله موارد مرتبط با اجرای مفاد ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت .
22- تهیه وتنظیم قراردادهای مربوط به ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و مصوبه شماره 429/13.ط مورخ 1379/12/23 شورایعالی اداری و انجام اقدامات و پیگیریهای لازم .
23-انجام اقدامات لازم درخصوص تأمین خدمات عمومی نظیر آب , برق , سوخت , تلفن و امور نقلیه.
24- نگهداری فهرست لوازم و تجهیزات تهیه شده و موردنیاز براساس روشهای نوین اداری بر حسب نوع و تعداد و ارزش .
25- پیش بینی برنامه های آموزشی موردنیاز ارتقاء مهارتهای فنی و تخصصی کارکنان اداره کل با هماهنگی و همکاری مرکز نوسازی و تحول اداری .
26- انجام سایر امور ارجاعی از طرف مقام مافوق.
27- ارائه گزارش ماهانه ازعملکرد واحد به معاونت ذیربط .