پرش به محتوای اصلی

دکتر سید ستار هاشمی - سرپرست معاونت فناوری و نوآوری

 

دکتر سید ستار هاشمی

سمت: معاون فناوری و نوآوری