نتایج جستجو

نمایش نتایج 1-10 از 13275 وب سایت یافت شده در مورد "اخبار"  (0.793 ثانیه)


1.  آرشیو اخبار | وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

... -۳۰ فروردین ۱۳۹۸ - ۰۱:۱۲ EN بایگانی اخبار نوع اخبار بایگانی اخبار در سال ...
www.ict.gov.ir/fa/news/archive/2...

2.  آرشیو اخبار | وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

... -۲۸ فروردین ۱۳۹۸ - ۰۳:۴۴ EN بایگانی اخبار نوع اخبار بایگانی اخبار در سال ...
museum.ict.gov.ir/fa/news/archiv...

3.  آرشیو اخبار | وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

... -۲۴ فروردین ۱۳۹۸ - ۰۵:۱۷ EN بایگانی اخبار نوع اخبار بایگانی اخبار در سال ...
bazresi.ict.gov.ir/fa/news/archi...

4.  آرشیو اخبار | وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

... -۲۸ فروردین ۱۳۹۸ - ۰۵:۲۴ EN بایگانی اخبار نوع اخبار بایگانی اخبار در سال ...
www.ict.gov.ir/fa/news/archive/1...

5.  آرشیو اخبار | وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

... -۲۸ فروردین ۱۳۹۸ - ۱۳:۲۹ EN بایگانی اخبار نوع اخبار کلیه حقوق این وب سایت ...
www.ict.gov.ir/fa/news/archive/1...

6.  آرشیو اخبار | وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

... -۲۸ فروردین ۱۳۹۸ - ۰۳:۵۷ EN بایگانی اخبار نوع اخبار کلیه حقوق این وب سایت ...
museum.ict.gov.ir/fa/news/archiv...

7.  آرشیو اخبار | وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

... جمعه -۱۹ بهمن ۱۳۹۷ - ۰۱:۲۳ EN بایگانی اخبار نوع اخبار تیتر 1 بایگانی اخبار در ...
mostoufi.ict.gov.ir/fa/news/arch...

8.  آرشیو اخبار | وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

... -۲۶ فروردین ۱۳۹۸ - ۱۰:۲۶ EN بایگانی اخبار نوع اخبار بایگانی اخبار در سال ...
www.ict.gov.ir/fa/news/archive/1...

9.  آرشیو اخبار | وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

... -۳۰ فروردین ۱۳۹۸ - ۱۰:۲۸ EN بایگانی اخبار نوع اخبار بایگانی اخبار در سال ...
www.ict.gov.ir/fa/news/archive/1...

10.  آرشیو اخبار | وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

... -۳۰ فروردین ۱۳۹۸ - ۰۵:۰۹ EN بایگانی اخبار نوع اخبار بایگانی اخبار در سال 1386 آبان (1) مهر (1) بایگانی اخبار در سال 1385 اردیبهشت (2) بایگانی اخبار در سال 1384 اسفند (1) بهمن (1) کلیه ...
www.ict.gov.ir/fa/news/archive/9...