نتایج جستجو

نمایش نتایج 1-10 از 9027 وب سایت یافت شده در مورد "اخبار"  (0.760 ثانیه)


1.  آرشیو اخبار | وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

... -۲۷ دی ۱۳۹۶ - ۱۲:۳۶ EN بایگانی اخبار نوع اخبار بایگانی اخبار در سال ...
www.ict.gov.ir/fa/news/archive/2...

2.  آرشیو اخبار | وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

... یکشنبه -۲۴ دی ۱۳۹۶ - ۰۸:۵۴ EN بایگانی اخبار نوع اخبار بایگانی اخبار در سال ...
bazresi.ict.gov.ir/fa/news/archi...

3.  آرشیو اخبار | وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

... سه شنبه -۲۶ دی ۱۳۹۶ - ۰۵:۵۰ EN بایگانی اخبار نوع اخبار بایگانی اخبار در سال ...
museum.ict.gov.ir/fa/news/archiv...

4.  آرشیو اخبار | وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

... -۲۷ دی ۱۳۹۶ - ۰۰:۳۱ EN بایگانی اخبار نوع اخبار کلیه حقوق این وب سایت ...
www.ict.gov.ir/fa/news/archive/1...

5.  آرشیو اخبار | وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

... -۲۷ دی ۱۳۹۶ - ۱۳:۳۵ EN بایگانی اخبار نوع اخبار بایگانی اخبار در سال ...
www.ict.gov.ir/fa/news/archive/1...

6.  آرشیو اخبار | وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

... سه شنبه -۲۶ دی ۱۳۹۶ - ۰۵:۵۲ EN بایگانی اخبار نوع اخبار بایگانی اخبار در سال ...
www.ict.gov.ir/fa/news/archive/1...

7.  آرشیو اخبار | وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

... سه شنبه -۲۶ دی ۱۳۹۶ - ۰۵:۵۲ EN بایگانی اخبار نوع اخبار کلیه حقوق این وب سایت ...
www.ict.gov.ir/fa/news/archive/1...

8.  آرشیو اخبار | وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

... سه شنبه -۲۶ دی ۱۳۹۶ - ۰۵:۵۰ EN بایگانی اخبار نوع اخبار کلیه حقوق این وب سایت ...
museum.ict.gov.ir/fa/news/archiv...

9.  آرشیو اخبار | وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

... -۲۷ دی ۱۳۹۶ - ۱۳:۱۲ EN بایگانی اخبار نوع اخبار بایگانی اخبار در سال 1393 آبان (1) بایگانی اخبار در سال 1389 فروردین (1) بایگانی اخبار در سال 1388 اسفند (1) بهمن (9) کلیه ...
www.ict.gov.ir/fa/news/archive/1...

10.  آرشیو اخبار | وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

... -۲۷ دی ۱۳۹۶ - ۱۲:۵۴ EN بایگانی اخبار نوع اخبار بایگانی اخبار در سال 1391 فروردین (1) بایگانی اخبار در سال 1388 اسفند (1) دی (3) آبان (2) ...
www.ict.gov.ir/fa/news/archive/1...