نتایج جستجو

نمایش نتایج 1-10 از 13423 وب سایت یافت شده در مورد "اخبار"  (0.461 ثانیه)


1.  آرشیو اخبار | وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

EN جمعه -۲۱ تیر ۱۳۹۸ - ۰۴:۵۹ EN بایگانی اخبار نوع اخبار بایگانی اخبار در سال ...
www.ict.gov.ir/fa/news/archive/2...

2.  آرشیو اخبار | وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

... -۱۹ تیر ۱۳۹۸ - ۱۰:۲۲ EN بایگانی اخبار نوع اخبار بایگانی اخبار در سال ...
museum.ict.gov.ir/fa/news/archiv...

3.  آرشیو اخبار | وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

... یکشنبه -۲۳ تیر ۱۳۹۸ - ۰۴:۵۳ EN بایگانی اخبار نوع اخبار بایگانی اخبار در سال ...
bazresi.ict.gov.ir/fa/news/archi...

4.  آرشیو اخبار | وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

... جمعه -۱۹ بهمن ۱۳۹۷ - ۰۱:۲۳ EN بایگانی اخبار نوع اخبار تیتر 1 بایگانی اخبار در ...
mostoufi.ict.gov.ir/fa/news/arch...

5.  آرشیو اخبار | وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

... شنبه -۲۰ تیر ۱۳۹۸ - ۰۳:۲۲ EN بایگانی اخبار نوع اخبار بایگانی اخبار در سال ...
www.ict.gov.ir/fa/news/archive/1...

6.  آرشیو اخبار | وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

... دوشنبه -۲۴ تیر ۱۳۹۸ - ۱۸:۳۲ EN بایگانی اخبار نوع اخبار بایگانی اخبار در سال ...
www.ict.gov.ir/fa/news/archive/1...

7.  آرشیو اخبار | وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

... شنبه -۲۰ تیر ۱۳۹۸ - ۰۴:۰۱ EN بایگانی اخبار نوع اخبار کلیه حقوق این وب سایت ...
www.ict.gov.ir/fa/news/archive/1...

8.  آرشیو اخبار | وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

... شنبه -۲۰ تیر ۱۳۹۸ - ۰۱:۴۳ EN بایگانی اخبار نوع اخبار کلیه حقوق این وب سایت ...
museum.ict.gov.ir/fa/news/archiv...

9.  آرشیو اخبار | وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

EN شنبه -۲۲ تیر ۱۳۹۸ - ۰۰:۴۰ EN بایگانی اخبار نوع اخبار بایگانی اخبار در سال ...
www.ict.gov.ir/fa/news/archive/1...

10.  آرشیو اخبار | وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

EN شنبه -۲۲ تیر ۱۳۹۸ - ۰۰:۲۰ EN بایگانی اخبار نوع اخبار بایگانی اخبار در سال 1386 آبان (1) مهر (1) بایگانی اخبار در سال 1385 اردیبهشت (2) بایگانی اخبار در سال 1384 اسفند (1) بهمن (1) کلیه ...
www.ict.gov.ir/fa/news/archive/9...