اخبار

شرایط شرکت در مزایده شماره های رُند تلفن همراه

به دنبال خبر واگذاری سیم کارت شماره های رند و مناسب تلفن همراه ، از طریق مزایده ، داوطلبان علاقه مند به شرکت در این مزایده ، می بایست برای هر شماره مورد درخواست اسناد جداگانه خریداری و پیشنهاد خود را به صورت مجزا در پاکت مربوطه تحویل دهند .

به گزارش روابط عمومی شرکت مخابرات ایران،  پیشنهاداتی که چک معمولی یا مسافرتی ( چک پول ) به عنوان سپرده شرکت در مزایده ضمیمه آنها شده باشد و یا مبهم یا مشروط و فاقد مدارک درخواستی در پاکت ( الف ) باشد ، بررسی نخواهد شد و مردود اعلام می گردد .
لازم به ذکر است که پاکات ( الف ) حاوی چک تضمین و اسناد مزایده و (ب ) حاوی پیشنهاد قیمت مزایده می باشد . پس از بازگشایی پاکات ، برنده مزایده کسی ست که قیمت پیشنهادیش برای هر شماره تلفن همراه حائز حداکثر قیمت نسبت به سایر مزایده گران بوده و تعیین برنده دوم در صورتی ست که تفاوت قیمت پیشنهادی او با نفر اول مزایده کمتر از مبلغ تضمین شرکت در مزایده باشد .
پس از تعیین برندگان اول و دوم مزایده ، تضمین آنان نگهداری و تضمین شرکت در مزایده سایر مزایده گران پس از تأیید و پشت نویسی ذیحسابی شرکت ارتباطات سیار به آنان از طریق واحدهایی که اسناد مزایده را تحویل داده اند ، در قبال ارایه رسید صادره مسترد می شود .
برنده مزایده ، باید ظرف مدت حداکثر 7 روز کاری نسبت به واریز مابه التفاوت قیمت پیشنهادی با سپرده شرکت در مزایده به حساب شماره 90123 و 90143 شرکت ارتباطات سیار نزد بانک ملی ایران شعبه پردیس ، اقدام و فیش واریزی را به اداره کل تدارکاتی ارایه نماید .
تاریخ تحویل سیم کارت پنج روز پس از تحویل فیش واریزی ، از طریق اداره کل مشترکین می باشد

انتهای پیام

۱۸ مهر ۱۳۸۵ ۱۱:۰۶
تعداد بازدید : ۴,۱۹۲

اظهارنظر

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید