اخبار

انتصاب مدیرکل دفتر نوسازی و تحول اداری وزارت

جناب آقای حمید رضا عطایی
نظر به شایستگی و تجارب ارزشمندتان در امور مدیریتی، جنابعالی را برای مدت 2 سال به سمت مدیرکل دفتر نوسازی و تحول اداری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات منصوب می نمایم. اهم انتظارات از جنابعالی عبارت است از:
1- برنامه ریزی به منظور آغاز تحول و نوسازی اداری به معنی عام آن در سطح وزارت و شرکت ها و سازمان های تابعه و شروع این اقدام مهم از خود دفتر نوسازی و تحول اداری وزارت متبوع.
2- ایجاد ارتباط کارآمد منطقی و مستمر با مرکز تحقیقات بمنظور بهره مندی هرچه بیشتر از توانمندیهای مطالعاتی و تحقیقاتی آن مرکز در تصمیمات اجرایی دفتر نوسازی و تحول اداری بعنوان یک پشتوانه قوی علمی و کاربردی.
3- بهره گیری از همکاران خوش فکر و توانمند وزارت و شرکت ها و سازمان های تابعه در غالب هسته های تخصصی غیر موظف به عنوان اتاق فکر آن دفتر با هدف غنا بخشیدن به تئوریهای قابل اجرا در ساختارهای اداری.
4- ایجاد تحول در رویکرد آن دفتر با هدف برون رفت از چارچوب های خشک اداری بوسیله مداقه لازم در قوانین و مقررات موضوعه و یافتن راهکارهای این امر و در صورت لزوم پیگیری از مبادی ذیربط بمنظور تغییرات مقررات مذکور.
5- تلاش مضاعف در جهت ایجاد زیرساخت ها سخت افزار و نرم افزار و فرهنگ سازی در سطح ستاد وزارت متبوع بمنظور دست یابی زمانبندی شده به هدف نهایی وزارت الکترونیک و در مرحله دوم تعمیم آن به شرکت ها و سازمانهای تابعه.
6- ساماندهی ارتباطات دفتر متبوع با دفاتر و واحدهای مشابه آن در سطح شرکت ها و سازمان های تابعه بمنظور یکسان سازی رویه ها بهره مندی از توانمندیها همفکری جمعی و برنامه ریزی هماهنگ.
امید است در جهت تحقق اصول چهارگانه دولت شامل عدالت گستری، مهرورزی، خدمت به بندگان خدا، پیشرفت و تعالی مادی و معنوی کشور و همچنین نصب العین قراردادن تقوای الهی برابر با چارچوب شرح وظایف محوله جدیت و تلاش وافری را ایفا نموده و جهت پیشبرد بهینه امور هماهنگی لازم را با معاونت توسعه مدیریت و امور پشتیبانی به عمل آورید.
توفیقات شما را در تقویت عزت و اقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی تحت زعامت مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (حفظه الله) از درگاه خداوند متعال مسالت می نمایم.
سید شمس الدین بربرودی
معاونت توسعه مدیریت و امور پشتیانی
شایان ذکر است پیش از این سرکار خانم دکتر پور مهدی در این سمت مشغول به فعالیت بوده اند.
۲۳ دی ۱۳۸۸ ۰۸:۴۶
تعداد بازدید : ۲,۷۶۴

اظهارنظر

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید