اخبار

نگاهی به وضعیت اینترنت کشورمان درچهار سال اخیر

نگاهی به وضعیت اینترنت کشورمان درچهار سال اخیر
ظرفیت اینترنت درمردادماه 84 برابرباچهارلینک STM1 بود، این ظرفیت در آن زمان اغلب ازمسیرکابل دریایی جاسک فجیره تأمین می شد، وابستگی شبکه اینترنت کشوربه یک مسیر،امنیت شبکه اینترنت رادرکشورتحت تأثیرمی گذاشت به نحوی که با احتمال قطعی کابل جاسک فجیره، شبکه اینتر نت کشور مختل می شد ازهمین رو،همزمان با افزایش ظرفیت اینترنت کشور شمارمسیرهای ارتباطی بین الملل( Gate Way ) نیز افزایش یافت.

 هم اکنون سهم این مسیر در تامین ظر فیت اینتر نت کشورمان به کمتر از 30 درصد رسیده است. معمولا قطعی این مسیر که طی چند سال، عموما در دی ماه رخ داده است، دردسر ساز بوده است، در حال حاضر کشورمان از طریق 9 درگاه بین المللی با شبکه های بین المللی فیبر نوری در ارتباط است .در تعریف درگاه های بین المللی باید گفت ، نقاطی هستندکه امکان اتصال شبکه ملی فیبر نوری زیر ساخت را با شبکه های بین المللی فیبر نوری دیگر کشورها به منظور تأمین ، برقراری ، واگذاری و تبادل ترافیک در زمینه های صوت ، تصویر ،دیتا و اینترنت را فراهم می کند. 9در گاه های بین الملل کشورمان عبارتند از:
، کابل دریایی جاسک- فجیره در سمت جنوب کشورمان که به امارات متصل است و امکان اتصال شبکه فیبر نوری زیر ساخت را با چندین کابل بین المللی فراهم می کند.
همچنین در مرکز گناوه ، شبکه زیر ساخت از طریق کابل دریایی ایران و کویت ، به کابل های دریایی متصل می شود.
در سمت غرب کشور ، در مرز مشترک ایران و ترکیه ، امکان اتصال شبکه فیبر نوری زیر ساخت را با کابلهای بین المللی فراهم می شود .
در مرز های شمالی کشور نیز یک مسیر کابلی در مرز ایران و آذربایجان ،شبکه زیر ساخت کشور را به شبکه کابل آذربایجان و از آنجا به روسیه و گرجستان متصل می کند.
همچنین در این سمت در مرز ایران با ترکمنستان ، شبکه فیبر نوری کشورمان به کشورهای ترکمنستان ، ازبکستان ، قرقیزستان ، قزاقستان ، تا جیکستان و چین متصل می شودو در مرز ارمنستان نیز ، به شبکه فیبر نوری ارمنستان وصل هستیم.
گفتنی است در نقطه مرزی با کشور نخجوان ، به وسیله کابل بین المللی ،ارتباط باکو با نخجــوان برقرار شده است .
در سمت شرق کشور نیز ، در مرز افغانستان از طریق کابل بین المللی به افغانستان متصل هستیم .
با امضای توافق نامه . فالکون ، برای نخستین بار نقطه اتصال بین المللی در داخل کشورمان در بندر عباس ایجاد شد و در آینده نزدیک نقطه اتصال بین المللی چابهار هم راه اندازی خواهد شد ، به این تر تیب تا 15 سال آینده ظرفیت اینترنت کشورمان مستقیماً از طریق شبکه فلگ با تمامی نقاط اصلی ارتباطی جهان برقرار می شود، این شبکه با تشکیل یک حلقه کامل، سه قاره ی آفریقا ، آسیا و اروپا را به یکدیگر متصل می کند و امکان دسترسی کشورمان را به بزرگراه های بین المللی فراهم می کند. گفتنی است زیرساخت آمادگی افزایش ظرفیت اینترنت را تا150 لینک STM1 دارد. تا آبان ماه 88 ظرفیت اینترنت کشور برابر با104لینک STM1 است که ازطریق درگاه های بین الملل در شمال ،جنوب و غرب کشور تأمین می شود.
معصومه فقیهی-کارشناس روابط عمومی شرکت ارتباطات زیرساخت

۲۰ دی ۱۳۸۸ ۰۹:۲۶
تعداد بازدید : ۲,۶۳۰

اظهارنظر

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید