اخبار

دکتر عمیدیان : مدیریت تحقیق بر عهده مرکز تحقیقات مخابرات ایران است

در مرکز تحقیقات مخابرات ایران برنامه ریزی به گونه ای انجام شده که توزیع بار در سراسر کشور صورت گیرد و مدیریت تحقیق بر عهده این مرکز باشد و پروژه ها با برون سپاری به بخشهای بیرونی انجام شود.
به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات مخابرات  ایران ، دکتر عمیدیان در گفتگو با خبرنگار واحد مرکزی  خبر به مهمترین وظایف مرکز تحقیقات اشاره نمود و خاطر نشان کرد: بر اساس چشم انداز 20 ساله کشور در برنامه چهارم توسعه، برای مرکز تحقیقات مخابرات 3 محور اصلی تعریف شده است:1- بومی سازی و ایجاد فناوری های جدید، 2- هدایت فناوری ها در غالب مشاور مادر وزارت  ICT، 3-  تعریف و تبین استانداردها و تایید نمونه ها در بخش ICT ، ایشان افزودند بر اساس این سه محور پروژه ها در مرکز به تصویب می رسند که البته باید بحث کاربردی در الویت کارها قرار گیرد و پس از آن پروژه های توسعه ای و بنیادی در رده های بعدی قرار می گیرند.
وی بحت بومی سازی  فناوری های جدید را از مهمترین اهداف مرکز برشمرد و گفت:‌قبل از اینکه کشور با فناوری های جدید در گیر شود باید آن را خوب شناخت و زمینه ایجاد آن را در کشور بستر سازی کرد تا وقتی که بخواهیم از آن استفاده کنیم نیروی انسانی محقق و کارآمد در داخل کشور داشته باشیم، به همین جهت در مرکز تحقیقات برنامه ریزی به گونه ای انجام شده که توزیع بار در سراسر کشور صورت گیرد و مدیریت تحقیق بر عهده مرکز تحقیقات  باشد و پروژه ها با برون سپاری به بخشهای بیرونی انجام گیرد.
وی افزود: با توجه به تغییرات سریع فناوری و عمر کم تکنولوژی، مراکز تحقیقاتی که وظیفه راهبرد را بر عهده دارند برای اینکه بتوانند به کمک مجموعه اجرایی در بخش در آیند باید از روشهای خاص همچون کانونهای تفکری یا اتاق فکر استفاده کنند. بر همین اساس در مرکز تحقیقات نیز مرکز فکر یا اندیشگاه و یا مرکز نخبگان تشکیل گردیده تا صاحبنظران بخش ICT کشور بتوانند گرد هم آیند و سوالات اساسی و معضلات اصلی بخش ICT کشور را ساماندهی نمایند. این مرکز که در 6 ماهه گذشته در مرکز تحقیقات مخابرات ایران آغاز به کار نموده است، راهبردهای اصلی را استخراج نموده، محورها را مشخص کرده و پروژه ها را در قالب محور ها تعریف می کند.
دکتر عمیدیان مهمترین پروژه های به تصویب رسیده در این مرکز را، طراحی شبکه ارتباطات سیار جهت توسعه تا  25 ملیون مشترک،طراحی شبکه های نسل جدید((NGN، امنیت شبکه ارتباطی کشور، امنیت در پست بانک، تدوین طرح انسجام شبکه ملی بهداشت و سلامت، طرح راه اندازی شیکه ملی یا IRANET برشمرد.
مرکز تحقیقات مخابرات  ایران  همچنین به تهدیدات موجود در عرصه ارتباطات اشاره کرد و افزود: ما بایستی در مهاجرت به سمت فناوری های جدید با مطالعه و دقت نظر کافی به سمت فناوری های جدید حرکت کنیم و بستر را هم از نظر مسائل نیروی انسانی و هم از نظر فرهنگی و اقتصادی آماده کنیم تا کمتر آسیب ببینیم، و بنابراین باید قوانین و مقررات در ابتدا وضع گردد تا چون گذشته از ورود فناوری های جدید دچار صدمات فرهنگی و اقتصادی نشویم.
دکتر عمیدیان به نقش مرکز  به عنوان مشاور در بخش ارتباطات سیار اشاره کرد و گفت: نیاز به اپراتور سوم با توجه به توسعه مشترکین از12 به 25 ملیون نفر از سال آینده محسوس است و برنامه ریزی ها باید انجام گیرد، وی همچنین با توجه به استقبال مردم در بخش سیار فرمودند: باید حق و حقوق مردم در ارئه یک سرویس جامع و کامل دا شود و بایستی با بر طرف کردن نقایص نسل قدیم اقدامات مقتضی صورت گیرد که در این زمینه نیز در مرکز تحقیقات مخابرات مطالعاتی انجام شده  و آزمایشگاه های پایلوت نسل جدید شبکه های سیار در حال تجهیز است تا بتوانیم راه حلها را ارائه دهیم و نواقص موجود در نسل جدید شبکه سیار را از بین ببریم.
انتهای پیام
۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۵ ۱۴:۵۸
تعداد بازدید : ۳,۴۶۴

اظهارنظر

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید