اخبار

احکام محمد خواجه پور در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

طی احکام جداگانه ای از سوی محمد سلیمانی وزیر ICT محمد خواجه پور به سمت های " عضو و دبیر شورای تحول اداری وزارتخانه" ، " مسئول پیگیری، نظارت و اجرای آئین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه" ، " عضو و نایب رئیس ستاد نهمین جشنواره شهید رجایی" ، " مسئول اجرای طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع" ،" رئیس ستاد امور رفاهی کارکنان"منصوب شد.

به گزارش روبط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ، در متن این احکام که به امضای وزیر ICT رسیده، آمده است :

جناب آقای مهندس محمد خواجه پور ، معاون محترم توسعه مدیریت و امور پشتیبانی ، "در اجرای بند 2 مصوبه شماره 290/13. ط مورخ 30/7/1379 و بند یک مصوبه شماره 5958/12/1 مورخ 23/4/1377 شورایعالی اداری، به موجب این حکم به عنوان عضو و دبیر شورای تحول اداری وزارتخانه منصوب می شوید." ، " باستناد ماده 13 تصویب نامه شماره 73377/ت 30374 ه مورخ 22/12/1383 هیات محترم وزیران در خصوص آئین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاههای اجرائی به موجب این حکم به عنوان مسئول پیگیری، نظارت و اجرای آئین نامه مذکور منصوب می شوید."
، " در اجرای مفاد بند 4-2 بخشنامه شماره 147958/101 مورخ 22/8/1384 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، به موجب این حکم به عنوان عضو و نایب رئیس ستاد نهمین جشنواره شهید رجایی در وزارت متبوع منصوب می شوید." ، " در اجرای تصویب نامه شماره 21619/ت 26394 ه مورخ 10/6/1381 هیات مدیره وزیران، به موجب این حکم به عنوان مسئول اجرای طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع در نظام اداری منصوب می شوید." ، " به موجب این حکم به سمت رئیس ستاد امور رفاهی کارکنان وزارتخانه، شرکتها وسازمانهای وابسته منصوب می شوید." امید است با اتکال به خداوند متعال  و هفکری و همدلی سایر اعضا در انجام وظایف و مسئولیتهای مربوط، موفق و موید باشید.
انتهای پیام

 


 

۱۸ اردیبهشت ۱۳۸۵ ۱۲:۳۸
تعداد بازدید : ۳,۷۱۵

اظهارنظر

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید