اخبار

دنیایی به کوچکی یک دهکده

دنیای بزرگ ما آدمها کوچک می شود، کوچک و کوچکتر، حالا دهکده ای بیش نیست، به آن سوی دنیاها نزدیک شده ایم در این عصر زندگی می کنیم چه دوستش داشته باشیم و چه از آن دلخور باشیم.
در آستانه روز جهانی مخابرات هستیم، ITU  به عنوان سازمان هدایت کننده ICT و وابسته به سازمان ملل به دنبال افزایش آگاهی درباره نقش ارتباطات و فنآوری اطلاعات در دستیابی به اهداف توسعه است.
در سال جاری، ITU  از توسعه  ICT  جانبداری کرده است تا به ناتوانان کمک کند و کشورها را برای موارد اضطراری و حوادث و بلایا آماده سازد. جهت تضمین رشد پایدار ICT ، شعار روز جهانی مخابرات در سال 2006، «ارتقای جهانی امنیت رایانه ای» گذاشته شده است. آنان معتقدند: در یک جامعه شبکه یی، حفاظت فضای      رایانه یی و همچنین سیستم ها و زیرساخت های ICT ضرورتی غیرقابل انکار می باشد.
در پیام دبیرکل اتحادیه جهانی مخابرات آمده است: ضروری است به تدریج در تجارت، عملیات بانکی، پزشکی از راه دور، دولت الکترونیکی و بسیاری دیگر از کاربردهای دیگر فضای الکترونیکی اعتمادسازی صورت گیرد. این مساله برای آینده توسعه اجتماعی و اقتصادی جهان نیز حیاتی است.
اما سوال اینجاست، ارتباطات و فنآوری اطلاعات چه نقشی در توسعه کشورها بازی می کند؟
می دانیم که فرآیندهای توسعه باید از درون بنا شوند، چنانچه از بیرون نشات گیرند، حتی اگر در مدت زمانی خاص شکل گیرد، هرگز نمی توانند پایدار بمانند.
امروزه جامعه شناسان و کارشناسان علوم ارتباطات بر این مساله تاکید دارند که اگر قرار است توسعه به طور کلی بر جامعه اثر بگذارد، باید به آن نه تنها چون یک مساله اقتصادی بلکه مانند یک مساله جامعه شناختی و نیز انسانی پرداخت.

پس برای نیل به این منظور لازم است تا به جای استفاده از تکنولوژی وارداتی، بیشتر اوقات و نه همیشه فعالیتهایی انجام داد تا الگوهای ارتباطی به نحوی تغییر جهت دهد که مردم بدانند رسیدن به توسعه فراگیر، مسوولیتی است که بر فرد فرد آنان محول شده است. اما برای رسیدن به این هدف چه باید کرد؟ نخستین هدف هر سیاست ارتباطی، پیش بینی وضعیت مخابرات در کشور و شبکه های رسانه یی است که باید به بهترین نحو و متناسب با نیازهای آن کشور باشد.
اکثر کشورهای در حال توسعه، در برنامه های عمرانی خویش به ارتباط، اولویت بسیاری داده اند. ارتباط به تنهایی نمی تواند موجبات توسعه را فراهم سازد اما ارتباط نارسا نیز بدون شک فرآیند توسعه را کند می سازد و مشارکت عمومی را به تاخیر می اندازد.
در بسیاری از کشورها، چه توسعه یافته و چه در حال توسعه هنوز عدم توازنهای گوناگونی میان جوامع شهری و روستایی، میان نخبگان و توده ها وجود دارد.
اگر چه توسعه همه جانبه از جمله توسعه ارتباطات از مسائل ملی می باشند که هر کشور ناچار باید با تکیه بر منابع خویش آنها را حل کند، اما باید به یاد داشت که پیوندی آشکار میان ارتباط در سطوح ملی، منطقه یی و بین المللی وجود دارد. در طراحی سیاستهای ارتباطی، در عین حال باید تدابیری اتخاذ شود تا همکاری در سطوح شبهه   منطقه یی، منطقه یی و بین المللی میان کشورها برقرار شود.


در این راستا رهبران جهان در سال 2003  در ژنو و در سال 2005  در تونس گرد هم آمدند تا زمینه سیاسی را برای سیری که هدف آن توسعه و بکارگیری فنآوری اطلاعات و ارتباطات در اختیار بشریت است، فراهم نمایند.
در روز بیست و هفتم اردیبهشت ماه روز جهانی جامعه اطلاعاتی جشن گرفته می شود.
جشنی برای ایجاد جامعه اطلاعاتی که مربوط به عصر ماست.


   سارا کروبی - کارشناس واحد خبر روابط عمومی ICT

 

۱۳ اردیبهشت ۱۳۸۵ ۱۶:۴۷
تعداد بازدید : ۴,۲۲۱

اظهارنظر

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید