اخبار

گزارش آمار ملاقاتهای مردمی انجام شده با مقام محترم وزارت در سال 1384

                                 بررسی آماری دیدار مردمی مقام محترم وزارت

                                 با همکاران و سایر اقشار مردمی سال 1384

 

ردیف

 

تعداد

درصد

1

تماسهای همکاران

200

11/88

2

تماسهای مردمی

27

89/11

جمع

227

100

 

بر اساس آمار جدول فوق تا کنون 227 مورد درخواست ملاقات از سوی همکاران و آحاد مردم با دفتر روابط عمومی جهت ملاقات حضوری با وزیر ارجمند در سال 1384 انجام شده که 11/88 درصد مربوط به همکاران و  89/11  درصد مربوط به درخواستهای سایر اقشار بوه است.

جدول آمار تماسهای صورت گرفته با واحد ارتباط مردمی در خصوص   

ملاقات با وزیر ارجمند به تفکیک موضوع

 

ردیف

نوع درخواست

تعداد

درصد

1

درخواست استخدام

100

06/44

2

تقاضای وام

16

05/7

3

درخواست کمک بلاعوض

26

45/11

4

تقاضای انتقالی

13

72/5

5

بازگشت مجدد به کار

19

37/8

6

رسیدگی به وضعیت حقوق و مزایا

13

72/5

7

رسیدگی به منازل سازمانی

13

72/5

8

مسائل متفرقه

27

90/11

جمع

227

100

 

از مجموع 227 تقاضای مطرح شده در خصوص ملاقات با وزیر بالاترین تعداد و درصد به ترتیب شامل درخواست استخدام با 06/44 درصد ،کمک بلاعوض  با 46/11 درصد و بازگشت مجدد به کار 37/8  درخواستها را شامل شده است.

ô ذکر این نکته ضروری است مسائل متفرقه شامل رسیدگی به مسائل مدیریت، ارائه پیشنهادات و ... است.

جدول تعداد درخواستهای ملاقات به تفکیک محل کار

 

ردیف

محل کار

تعداد

درصد

1

مخابرات استان تهران

40

20

2

مخابرات ایران

77

5/38

3

شرکت پست

32

16

4

شرکت پست بانک

10

5

5

وزارت

31

5/15

6

شرکتهای تابع

10

5

جمع

200

100

 

 از مجموع 200 درخواست مطرح شده همکاران جهت ملاقات حضوری با وزیر ارجمند 5/38 درصد مربوط به شرکت مخابرات ایران و20 درصد  مربوط به شرکت مخابرات استان تهران است.

جدول تعداد درخواستهای ملاقات به تفکیک محل کار

 

ردیف

محل کار

تعداد

درصد

1

مخابرات استان تهران

40

20

2

مخابرات ایران

77

5/38

3

شرکت پست

32

16

4

شرکت پست بانک

10

5

5

وزارت

31

5/15

6

شرکتهای تابع

10

5

جمع

200

100

 

 از مجموع 200 درخواست مطرح شده همکاران جهت ملاقات حضوری با وزیر ارجمند 5/38 درصد مربوط به شرکت مخابرات ایران و20 درصد  مربوط به شرکت مخابرات استان تهران است.

 

۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۵ ۱۴:۴۰
تعداد بازدید : ۴,۸۹۱

اظهارنظر

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید