اخبار

گزارش وضعیت مخابراتی کشور در پایان سال 84

 

وضعیت مخابراتی کشور در پایان سال 84

تلفن ثابت

مشغول بکار تا تاریخ تنظیم

پیش بینی دایری در سال 84

دایر شده در سال 84

درصد تحقق برنامه

ضریب نفوذ تلفن به ازای 100 نفر

20340060

2747000

2541251

51/92

71/29

 

 

ارتباط رسانی به روستاها

دارای ارتباط تا تاریخ تنظیم

برنامه سال 84

ارتباط دهی در سال 84

درصد تحقق برنامه

47955

4038

4155

90/102

 

 

فیبرنوری (کیلومتر)

وضع موجود

عملکرد تا تاریخ تنظیم

عملکرد هفته

33429

3436

1

 

 

تلفن همگانی

همگانی شهری

عملکرد سالجاری

همگانی راه دور

عملکرد سالجاری

جمع همگانی شهری و راه دور

عملکرد سالجاری

141912

15758

64774

20065

144145

15587

 

 تلفن همراه

1- توسعه شبکه تلفن همراه

مشغول بکار تا تاریخ تنظیم

برنامه سال 84

واگذار شده در سال 84

تعداد شهرهای تحت پوشش

تعداد  BTS

ضریب نفوذ تلفن به ازای 100 نفر

8510513

3260246

3434835

999

6562

43/12

2- سرویس های شبکه

نوع سرویس

وضعیت موجود

برنامه سال 84

عملکرد لغایت تاریخ تنظیم

SMS

8534291

3000000

6980291

VMS

219808

200000

122808

 

رومینگ بین الملل (اپراتور) آذر 84

برقرار شده

در حال تست

قرارداد نهایی شده تست نشده

در حال مذاکره

78

19

40

53

 

 

 

بخش غیردولتی شبکه تالیا

واگذاری در سال 84

تعداد BTS

تعداد MSC

BSC

تهران

426983

366

2

4

شهرستانها

___

129

1

5

 

 

 

 

۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۵ ۱۱:۵۳
تعداد بازدید : ۴,۶۵۷

اظهارنظر

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید