پرش به محتوای اصلی

نام خدمت : ارائه آمار و گزارشات حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) کشور

تعریف خدمت:

ارائه آمار و گزارشهای مربوط به شاخص های مربوط به برنامه های پنج ساله توسعه کشور،  و سند راهبردی بخش در برنامه­ های توسعه، پیوست حکم وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و همچنین پروژه­های اقتصاد مقاومتی

 
شناسنامه خدمت:


  

مراحل انجام کار:


عکس از مراحل انجام کار به شرح ذیل میباشد.

ASIS8000


نحوه درخواست ارائه خدمت:


درخواست ارائه خدمت مذکور بر اساس پروتکل ECE و از طریق اتوماسیون مکاتبات اداری به آدرس ecet@ict.gov.ir صورت می پذیرد.


نحوه پیگیری درخواست:


درخواست کننده، با استفاده از شماره نامه ثبتی در سیستم مکاتبات اداری خود امکان پیگیری و مشاهده ارجاعات درخواست را دارا می باشد.


نحوه دریافت خدمت:


گزارش درخواستی، از طریق سیستم مکاتبات اداری به درخواست کننده ارسال می شود و یا در سامانه های مربوط به دستگاه ثبت می­گردد.


نظر سنجی:


با توجه به ماهیت تخصصی خدمت، نظرسنجی در رابطه با خدمت فوق از طریق ارسال فرم نظر سنجی به درخواست کننده خدمت صورت می پذیرد.

 

ثبت شکایت:

https://bazresi.ict.gov.ir/fa/pasokhgoee/residegi

 

پیشنهاد و انتقاد:

https://www.ict.gov.ir/fa/feedback

 

تماس با دبیرخانه مرکزی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات:

شماره تماس: 88117633-88117272

شماره فکس: :88466035