پرش به محتوای اصلی

 

 

ارایه آمار و گزارشات حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) کشور

کد خدمت
13062698000

 

شرح خدمت

 
ارائه آمار و گزارش¬های مربوط به شاخص های مربوط به برنامه های پنج ساله توسعه کشور،  و سند راهبردی بخش در برنامه های توسعه، پیوست حکم وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و همچنین پروژه های اقتصاد مقاومتی و اسناد بالادستی

 

ثبت شکایات
نظر سنجی

 

شناسنامه خدمت

سطح خدمت:
ملی
نوع خدمت: به دیگر دستگاه های دولتیG2G
ماهیت خدمت: حاکمیتی
نوع مخاطبین: دستگاه های نظارتی (سازمان برنامه و بودجه، مجلس شورای اسلامی، دولت، دیوان محاسبات )
نحوه آغاز خدمت:
تقاضای گیرنده خدمت
مدارک مورد نیاز: نیاز به مدرک خاصی ندارد

 

دریافت شناسنامه

فرآیند

اطلاعات تماس با دبیرخانه وزارت:

شماره تماس: 88117633-88117272

شماره فکس :88466035

 

فرآیندها

میز خدمت8000

 
 ارایه خدمت  تولید خدمت  درخواست ارایه خدمت  بازه زمانی
 9  9  9   شش ماه اول سال 99
 14  14 14   شش ماه دوم سال 99

 

پرسش های متداول

درخواست ارائه خدمت مذکور (که درخواست ارائه گزارش و آمار حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات می¬باشد) بر اساس پروتکل ECE و از طریق اتوماسیون مکاتبات اداری به آدرس ecet@ict.gov.ir صورت می پذیرد.

تمامی دستگاه های نظارتی مانند سازمان برنامه و بودجه، مجلس شورای اسلامی،دولت،دیوان محاسبات، متقاضیان این خدمت می باشند

پس از ارسال درخواست یک رسید الکترونیکی شامل تاریخ و زمان دریافت درخواست پیشنهاد مبنی بر ثبت موفق ارسال نامه به درخواست کننده ارسال می گردد. همچنین از طریق تماس با شماره های دبیرخانه مرکزی و اعلام شماره نامه ثبتی امکان پیگیری جهت حصول نتیجه ممکن شده است.

در صورت نیاز به پیگیری از واحد ارائه دهنده، درخواست به آدرس ecet@ict.gov.ir  به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ارسال شود. 

برای دریافت این خدمت نیاز به ارائه مدرک خاصی نمی باشد.

مدت زمان ارائه خدمت حدود 20 روز کاری می باشد

ارسال شکایت از طریق پست الکترونیک به آدرس:ecet@ict.gov.ir به مرکزبازرسی ، نظارت مدیریتی و پاسخگویی به شکایات 

درج شکایت در سامانه بازرسی توسط حقیقی که نماینده دستگاه مربوطه می باشد، در آدرس https://bazresi.ict.gov.ir/fa/pasokhgoee/residegi