پرش به محتوای اصلی

 

نام خدمت: تدوین مقررات و پیش نویس قوانین بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) کشور
 
شرح مختصری از خدمت: درخواست پیشنهاد  که از شرکت ها و سازمان های وابسته به وزارت ارتباطات تحت عنوان پیشنهاد لایحه به معاونت امور دولت و مجلس وزارت ارتباطات میرسد در معاونت مذکور بررسی می شود و پس از مطرح شدن در جلسات تخصصی و کارگروه های متعدد در نهایت با هماهنگی واحدهای ذیربط و کسب نظر از اشخاص ذیصلاح در صورت لزوم به معاونت پارلمانی نهاد ریاست جمهوری با عنوان لایحه پیشنهادی برای مطرح نمودن در مجلس شورای اسلامی ارسال می­شود.
بمنظور بهره برداری از نظرات و پیشنهادات کلیه متقاضیان خدمت،خواهشمند است نسبت به تکمیل فرم ذیل براساس موضوعات مطرح شده توسط وزارت، اقدام نمایید.

 

  نظر سنجی ذیل در خصوص قانون پست جمهوری اسلامی ایران ( قانون جامع پستی) می باشد.
1-آیا متن پیشنهادی قانون از غنای کامل برخوردار است یا خیر؟ لطفا نظرات اصلاحی خود را ارائه نمایید؟

2- پیش‌نویس قانون جامع پستی تنقیح قوانین دیگر در بخش پست (قانون پستی مصوب سال 1294، قانون تشکیل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1366و قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1395) می باشد، با توجه به ملغی‌الاثر بودن قوانین قبلی آیا پیش‌نویس قانون فعلی تمامی الزامات شرکت ملی پست را در بر می‌گیرد؟

3- آیا تصویب پیش‌نویس قانون جامع پستی، ارزش افزوده ای را شامل حال شرکت ملی پست و دیگر سازمان ها و شرکت های تابعه وزارت خواهد نمود؟

4-آیا با تصویب پیش‌نویس قانون جامع پستی، کیفیت و کمیت ارائه خدمات پست تغییر خواهد کرد؟