پرش به محتوای اصلی

 

خدمات ستاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

 شناسه خدمت  عنوان خدمت  نحوه ارایه خدمت لینک دسترسی  به خدمت

وزارت ارتباطات

13062698000

ارائه آمار و گزارشات حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) کشور الکترونیکی Icon

وزارت ارتباطات

13062697000

تدوین مقررات و پیش نویس قوانین بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات الکترونیکی

Icon