پرش به محتوای اصلی

 

نام و نام خانوادگی:  مهدی سالم
سمت: مشاور وزیر و رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی

تلفن: 88114315-88114325