نام: محمود
نام خانوادگی: خسروی
محل تولد: مشهد
سال تولد: 1335
سوابق تحصیلی: لیسانس
سوابق اجرایی:
-مدیریت مرکز فرکانس مشهد.
-مدیر کل مخابرات استان کردستان.
-مدیر کل مخابرات استان آذربایجان شرقی.
-معاونت نگهداری و بهره‌برداری ارتباطات راه دور بین الملل مخابرات.
-مدیر عامل مخابرات استان مازندران.
-مدیر عامل مخابرات استان تهران.
-معاون وزیر و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی.