پرش به محتوای اصلی

 

سازمان فناوری اطلاعات

http://ito.gov.ir


 تاریخچه :
  سازمان فناوری اطلاعات ایران با توجه به نیاز روزافزون کشور به برقراری و توسعه شبکه‌های رایانه ای و ارتباط آنها به یکدیگر و در نهایت اتصال به شبکه‌های جهانی و با هدف ایجاد زیرساخت‌های ارتباطی لازم برای تحقق چنین امری و نیز امکان دسترسی به منابع اطلاعاتی، خدمات و برنامه‌های کاربردی داخلی و خارجی تحت عنوان « امور دیتا » از سال 1370 به عنوان یکی از قسمتهای زیر مجموعه وزارت پست و تلگراف و تلفن آغاز به کار کرد.
همزمان با تغییر نام وزارت پست و تلگراف و تلفن به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در سال 1382، تغییراتی در سطح شرکت‌های تابعه رخ داد. در این رابطه امور ارتباطات دیتا ضمن تغییر هویت در تابستان 83 به "شرکت ارتباطات داده‌ها" تغییر نام یافت و در تابستان 1384 با توجه به توسعه اهداف و ماموریتهای شرکت، نام آن به «شرکت فناوری اطلاعات» تغییر یافت.
در سال 1387 در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی، این شرکت ضمن تفکیک از شرکت مخابرات ایران، کلیه امور اجرایی خود را به شرکت های مخابرات ایران و زیر ساخت انتقال داد و نام آن به  "شرکت فناوری اطلاعات ایران" تغییر یافت و از مهرماه 1389 بنا به پیشنهاد مشترک معاونت توسعه مدیریت و سرمایه نیروی انسانی رئیس جمهور و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به منظور انتزاع فعالیت های حاکمیتی و سیاستگذاری از شرکتهای دولتی، شرکت فناوری اطلاعات ایران به دلیل وظایف حاکمیتی مطرح در اساسنامه خود، از شکل شرکت دولتی به موسسه دولتی تغییر ماهیت یافت و عنوان آن به سازمان فناوری اطلاعات ایران اصلاح گردید.

موضوع فعالیت و وظایف سازمان
- مدیریت حمایت و ساماندهی امور مربوط به امنیت فضای تبادل اطلاعات، نرم‌افزار و سخت‌افزار، بالا بردن آمادگی الکترونیکی، توسعه اینترنت، توسعه فنّاوری اطلاعات و کاربردهای آن در کشور.
-مدیریت و نظارت بر یکپارچه‌سازی فعالیتهای حوزه فنّاوری اطلاعات و کاربردهای الکترونیکی.
- هدایت بخش فنّاوری اطلاعات کشور بعنوان کارگزار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و ارائه پیشنهاد سیاستهای حمایتی از بخش خصوصی برای فراگیر کردن کاربرد فنّاوری اطلاعات در کشور.