پرش به محتوای اصلی

 

پژوهشگاه فضایی ایران

http://isrc.ac.ir/

پ‍ژوهشگاه فضایی ایران


پژوهشگاه فضایی ایران که بر اساس مجوز شورای عالی گسترش آموزش عالی در سال 1931 به منظور پاسخگویی
1939 شورای عالی /11/ به بخشی از نیازهای کشور در زمینه علوم و فنون نوین فضایی راه اندازی شده، بر اساس مصوبه مورخ 8
اداری وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است.
پژوهشگاه فضایی ایران سازمانی دانش بنیان با ساختاری محصول محور و نوآور در عرصه اکتساب فناوری های
صلح آمیز فضایی است که با برخورداری از نیروهای نخبه و مجرب در زمینه های مختلف علوم فضایی از جمله مطالعه، طراحی
و ساخت ماهواره های سنجشی و مخابراتی؛ طراحی و توسعه سامانه های حمل و نقل فضایی با کاربست فناوری های پیشران و
زیست فضا فعالیت می کند.
این پژوهشگاه در جهت انجام اهداف و وظایف خود، درصدد دست یابی به فناوری های نوین فضایی و تولید محصولات
مورد نیاز کشور در این زمینه و در نتیجه کسب افتخار و اقتدار بین المللی برای میهن عزیزمان ایران اسلامی است.
در مجموعه این پژوهشگاه، متخصصان و محققان مجرب با تخصصهایی چون مهندسی هوافضا، مکانیک، برق،
کامپیوتر، مواد، شیمی، صنایع و پلیمر برای توسعه علوم و فناوری فضایی کشور فعالیت مینمایند. این پژوهشگاه مجهز به
مجموعه آزمایشگاه های سیستمی است.