پرش به محتوای اصلی

 

دانشکده علمی کاربردی پست و مخابرات

www.ictfaculty.ir

 تاریخچه:

دانشکده علمی کاربردی پست و مخابرات بر اساس مجوز شورای گسترش وزارت فرهنگ و آموزش عالی و به منظور تربیت نیروی انسانی متخصص مورد نیاز وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شرکتهای تابعه آن در سال 1372 تأسیس گردید.

این دانشکده از نظر تشکیلات وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، و از نظر آموزشی و پژوهشی تابع مقررات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بود.

مقاطع ورشته های تحصیلی:

کاردانی پست
کارشناسی ناپیوسته پست
کارشناسی نا پیوسته پست بانک
کاردانی تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطلاعات
کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطلاعات