پرش به محتوای اصلی

شرح وظایف: دفتر حقوقی

دعاوی و امور قضایی:
1- رسیدگی به اختلافات بین مؤسسات و واحدهای تابعه از جهت تداخل وظایف قانونی و برداشت از قوانین و مقررات و نحوه اجرای آنها و همچنین رسیدگی به اختلافهای مالی و قراردادی و ارائه راه کارهای حقوقی مشخص جهت حل و فصل آن و اتخاذ تدابیر لازم دراین زمینه.
2- پیگیری و اتخاذ تمهیدات لازم جهت اجرای احکام واسناد لازم الاجراله و علیه دستگاه و پیگیری اجرای آراء رفع اختلاف حقوقی دستگاههای اجرائی در دستگاه مربوطه.
3- دفاع از بخشنامه ها، دستورالعملها، نظام نامه ها و عناوین مشابه در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع مربوطه.
4-رسیدگی به شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی حسب ارجاع بالاترین مقام اجرائی دستگاه یا معاونین وی.
5-اقامه و دفاع از دعاوی له یا علیه دستگاه در محاکم عمومی و انقلاب دادگستری جمهوری
اسلامی ایران.
6-تهیه و تنظیم شکوائیه و لایحه دفاعیه در پاسخ به دعاوی و شکایات مطروحه علیه اقدامات و تصمیمات دستگاه در دیوان عدالت اداری، مراجع حل اختلاف کار و سایر مراجع قانونی.
7-معرفی نماینده حقوقی برای شرکت در جلسات دادگاهها، کمیسیونها، مجامع، ستادها و هیأتها و اعلام نظر در چارچوب وظایف و اختیارات قانونی.
8-ساماندهی دعاوی و داوریهای دستگاههای اجرائی و ارائه اطلاعات و گزارشهای مربوط.
قوانین، لوایح و استعلامات:
9-تهیه و تدوین مجموعة تنقیح شده از قوانین ومقررات مرتبط با دستگاه و واحدهای وابسته مطابق با ضوابط ابلاغی از سوی معاونت حقوقی رئیس جمهور.
10- جمع آوری و انتشار نظریات حقوقی مطابق با الگوی طراحی شده توسط معاونت حقوقی
رئیس جمهور.
11- پشتیبانی حقوقی از کمیسیونها، شوراها و مجامعی که دستگاه عضو آن می باشد.
12- بررسی و جمع بندی نظرات واحدهای مختلف در مورد استعلامات دفتر هیأت دولت و کمیسیونهای مربوط و شوراها و کارگروهای، کمیسیونها، کمیته ها و عناوین مشابه.
13- بررسی و تنظیم و تأیید پیش نویس لوایح و یا مصوبات مورد نظر دستگاه برای طرح در مراجع مربوطه حسب مورد هیأت وزیران یا شوراها و کمیسیونهای مربوطه.
14- بررسی و تنظیم متن کلیه بخشنامه ها و دستورالعملها و ضوابط و نظامنامه ها و عناوین مشابه که توسط رئیس دستگاه یا سایر مدیران ذیصلاح بعد از تائید واحد حقوقی صادر خواهد شد.
15- ابلاغ بخشنامه ها دستورالعملها و ضوابط، نظامنامه ها که رئیس دستگاه تصویب می نماید.
16- انجام امور مربوط به ابلاغ قوانین و مصوبات هیأت وزیران و سایر مقررات مربوط به واحدهای سازمانی زیر مجموعه دستگاه.
17-پاسخگویی به استعلامات اشخاص حقیقی و حقوقی (دولتی و غیر دولتی) در مورد وجود و اعتبار بخشنامه ها ، نظامنامه ها و دستگاهها.
18-پاسخ به استعلامهای حقوقی مؤسسات و واحدهای تابعه و پشتیبانی حقوقی آنها در موارد تعارض و ابهام در تفسیر یا اجرای قوانین و مقررات.
19-بررسی و پاسخگویی به گزارشهای مراجع نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور، کمیسیون اصل (90) قانون اساسی و..... با هماهنگی واحدهای ذیربط.
20-دفاع از تصویب نامه ها و آئین نامه و سایر مصوبات هیات وزیران در هیات تطبیق مصوبات با قوانین مجلس شورای اسلامی.
21-گردآوری، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات مورد عمل دستگاه و انتشار آنها بر اساس
شیوه های معاونت حقوقی ریاست جمهوری.
22-انتشار قوانین و مقررات مورد عمل دستگاهها بر اساس الگوها و شیوه های معاونت حقوقی ریاست جمهوری.
23-ورود اطلاعات مربوط به قوانین و مقررات و به ویژه بخشنامه ها، نظام نامه ها و.... در سامانه قوانین و مقررات کشور.
تعهدات و قراردادها:
24- تنظیم و یا تائید قراردادهای مورد نیاز ادارات و واحدهای تابعه و پاسخگویی به استعلامهای مربوط به آنها.
25-انجام امور حقوقی مربوط به مناقصه ها و مزایده ها و قراردادهای دستگاه با هماهنگی معاونت حقوقی و همکاری دراجرای برنامه نظارت بر امور حقوقی مناقصات، شوراها و قراردادهای دستگاهها.
26-تهیه پیش نویس قراردادهایی نمونه (تیپ) در حوزه های مختلف مورد عمل و نیاز دستگاهها بر اساس ضوابط و چارچوبها واگذاری ابلاغی معاونت حقوقی.
27-اخذ و رسیدگی و انجام اقدامات لازم در خصوص اسناد لازم الاجرا مربوط به تعهدات و قراردادهای دستگاه ذیربط در مراجع صالح.
28-وصول مطالبات مربوط به تعهدات و قراردادهای دستگاه مربوطه.
29-صدور اجرائیه و پیگیری مراحل مختلف آن تا حصول نتیجه.

املاک و امور ثبتی:
30-انجام امور مربوط به مستند سازی اموال منقول و غیر منقول دستگاهها بر اساس قوانین و مقررات مربوطه و همکاری با معاونت حقوقی در این خصوص و ارائه گزارش و اطلاعات به دبیرخانه کمیسیون مربوطه.
31-تشکیل بانک اطلاعات املاک اعم از مستند و غیر مستند.
32- پشتیبانی، رسیدگی و پاسخگویی به کلیه امور مربوط به دعاوی املاک و امور ثبتی.
33-رسیدگی به کلیه امور املاک و اراضی وقفی، صلحی، هبه ای و....
34-همکاری با اداره کل اموال دولت و ارائه اصول اسناد املاک به آن اداره کل.

امور هماهنگی، آموزشی و پژوهشی:
35-برنامه های هماهنگی امور آموزشی در قالبهای همایش، کارگاه آموزشی و عناوین مشابه برای کارشناسان حقوقی دستگاه و واحدهای زیر مجموعه و دستگاههای همکار در قوه مجریه و سایر قوا با هماهنگی معاونت حقوقی ریاست جمهوری.
36-اطلاع رسانی حقوقی در حوزه های مورد فعالیت دستگاه.
37-تنظیم خط مشی و برنامه سالیانه در حوزه حقوقی دستگاه مربوط با توجه به سیاستهای ابلاغی معاونت حقوقی رئیس جمهور و ارائه گزارش عملکرد سالانه به معاونت مذکور.
38-تشکیل مستمر جلسات شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه و ارائه گزارش عملکرد به مراجع ذیربط.
39-پیگیری و نظارت بر اجرای صحیح و کامل قوانین و مقررات مورد عمل دستگاه.
40-همکاری با مراکز علمی دانشگاهی و پژوهشی کشور به منظور ایجاد رشته های تخصصی حقوقی دانشگاهی و ارتقاء تخصص و ادبیات حقوقی در حوزه های تخصصی دستگاههای اجرائی و سازمانهای زیر مجموعه و اجرای مطالعات پژوهشی حقوقی مورد نیاز دستگاهها با هماهنگی معاونت حقوقی رئیس جمهور .
41- ساماندهی آموزشهای حقوقی تخصصی کارشناسان حقوقی و اتخاذ تمهیدات لازم برای آموزش حقوقی مدیران و کارشناسان حوزوی مختلف دستگاه بر اساس سرفصلهای مصوب و ابلاغی
از سوی دو معاونت حقوقی و توسعه مدیریت سرمایه انسانی ریاست جمهوری با استفاده از ظرفیتهای موجود.
42-مشارکت فعال با معاونت حقوقی ریاست جمهوری در بازرسی و ارزیابی عملکرد معاونتها و مدیریتهای حقوقی و اجرای " منشور حقوق مراجعین" ابلاغی از سوی آن معاونت.
43-هماهنگی و همکاری یا معاونت حقوقی در اجرای دستورالعمل ساماندهی خدمات حقوقی و تایید صلاحیت کارشناسان و مشاوران حقوقی مرتبط با دستگاههای اجرایی.
44-حضور و مشارکت فعال در جلسات شورای هماهنگی، کمیته های تخصصی و شورای معین معاونت حقوقی ریاست جمهوری.
45- پیش بینی برنامه های آموزشی مورد نیاز مهارتهای فنی و تخصصی کارکنان دفتر با هماهنگی و همکاری مرکز نوسازی و تحول اداری
46- انجام سایر امور ارجاعی از طرف مقام مافوق
47- ارائه گزارش ماهانه از عملکرد واحد به معاونت ذیربط