پرش به محتوای اصلینام و نام خانوادگی:  رضا فاضل
سمت: مدیر کل دفتر حقوقی