پرش به محتوای اصلی

ردیف    نام و نام خانوادگی    سمت    تلفن تماس

دفتر

1    فیروز احمدی                             مسول دفتر      88117059

 

معاون

 2    حمید گاموری                             معاون دفتر    88113698

 

گروه استاندارد

 

    3    مهوش عفافی                         کارشناس    88114256
    4    فروغ شفیقی                          کارشناس     88113381
    5    سید حمید احراری                   کارشناس     88117647

گروه نظارت   
    7    فریبرز ایرانی                          رئیس گروه     88112496
    8    مهدی سعادتمند                    کارشناس      88112496 
    9    لیلی مصطفایی                      کارشناس      88117381 

    10  زهرا گل رضایی                      کارشناس      88112460

گروه مجامع

    11     پیمانه بابایی                          رئیس گروه    88113367

    12    زهرا طلاجوران                         کارشناس    88113367 

    13   پریوش مشکوری                       کارشناس    88113926

    14  زهره صادقی                              کارشناس    88113367


نشانی : تهران - خیابان شریعتی - نرسیده به پل سیدخندان - وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

تلفن : 88117049

فکس : 88434356