پرش به محتوای اصلی

جذب امریه

متقاضی محترم زمان ثبت نام به پایان رسیده است.درصورت آغار مجدد فرآیند ثبت نام در سامانه امریه زمان آن متعاقبا از همین پایگاه خبری "وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات"  اطلاع رسانی خواهد شد.