پرش به محتوای اصلی

پنج شنبه -۵ خرداد ۱۴۰۱- ۱۹:۲۵
 

بازدید رئیس امور ساختارهای سازمان اداری و استخدامی با همراهی اصلان زاده معاون وزیر از وزارت ارتباطات

بازدید معاون توسعه سرمایه انسانی و مدیریت منابع و رییس امور ساختارهای سازمان اداری و استخدامی از وزارت ارتباطات

بازدید معاون توسعه سرمایه انسانی و مدیریت منابع و رییس امور ساختارهای سازمان اداری و استخدامی از وزارت ارتباطات

بازدید معاون توسعه سرمایه انسانی و مدیریت منابع و رییس امور ساختارهای سازمان اداری و استخدامی از وزارت ارتباطات

بازدید معاون توسعه سرمایه انسانی و مدیریت منابع و رییس امور ساختارهای سازمان اداری و استخدامی از وزارت ارتباطات

بازدید معاون توسعه سرمایه انسانی و مدیریت منابع و رییس امور ساختارهای سازمان اداری و استخدامی از وزارت ارتباطات

بازدید معاون توسعه سرمایه انسانی و مدیریت منابع و رییس امور ساختارهای سازمان داری و استخدامی از وزارت ارتباطات

بازدید معاون توسعه سرمایه انسانی و مدیریت منابع و رییس امور ساختارهای سازمان اداری و استخدامی از وزارت ارتباطات

بازدید معاون توسعه سرمایه انسانی و مدیریت منابع و رییس امور ساختارهای سازمان اداری و استخدامی از وزارت ارتباطات

بازدید معاون توسعه سرمایه انسانی و مدیریت منابع و رییس امور ساختارهای سازمان اداری و استخدامی از وزارت ارتباطات

بازدید معاون توسعه سرمایه انسانی و مدیریت منابع و رییس امور ساختارهای سازمان اداری و استخدامی از وزارت ارتباطات

بازدید معاون توسعه سرمایه انسانی و مدیریت منابع و رییس امور ساختارهای سازمان اداری و استخدامی از وزارت ارتباطات

بازدید معاون توسعه سرمایه انسانی و مدیریت منابع و رییس امور ساختارهای سازمان اداری و استخدامی از وزارت ارتباطات

بازدید معاون توسعه سرمایه انسانی و مدیریت منابع و رییس امور ساختارهای سازمان اداری و استخدامی از وزارت ارتباطات

بازدید معاون توسعه سرمایه انسانی و مدیریت منابع و رییس امور ساختارهای سازمان اداری و استخدامی از وزارت ارتباطات

بازدید معاون توسعه سرمایه انسانی و مدیریت منابع و رییس امور ساختارهای سازمان اداری و استخدامی از وزارت ارتباطات

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید