کادر جستجو

 

فهرست تالارها

Forum title

قوانین و مقررات
/\/\/\/\/\/\/\/\ سلام .... ضمن خیر مقدم، برای شروع بیا اینجا

عمومی
مطالب عمومی مرتبط با حوزه کاری


الکامپ
پیشنهاد ها، انتقاد ها و راهکارها به منظور برگزاری بهتر این نمایشگاه تخصصی

امر به خوبی و زیبایی و نهی از بدی و زشتی
از چیزای خوبی که دوست داری ببینی و چیزای بدی که دوست نداری ببینی بگو

Forum title

گفتگو در مورد سایت وزارت و تالارهای گفتگو
طرح موضوعات، اشکالات و پیشنهادات کاربران سایت

مسئولان حوزه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
طرح موضوعات اجرایی با وزیر، معاونان وزیر و مدیران حوزه وزارت

مسئولان شرکت مخابرات ایران
طرح موضوعات اجرایی با مسئولان شرکت مخابرات ایران

گفتگو با مسئولان فناوری اطلاعات
طرح موضوعات و اشکالات کاربران و دست‌اندرکارن اینترنت با مسئولان

گفتگو با مسئولان پست بانک ایران
طرح موضوعات کاری و اجرایی با مسئولان پست بانک

گفتگو با مسئولان شرکت پست
طرح موضوعات اجرایی با مسئولان شرکت پست ایران

گفتگو با مسئولان شرکت زیر ساخت
گفتگو در مورد زیر ساختهای مخابراتی و اینترنت

گزارش و طرح مشکل یا اختلال در شبکه های تلفن همراه
هر گونه اشکال و اختلال در هر یک از شبکه های تلفن همراه اپراتور اول (دولتی) یا تالیا و یا ایرانسل را در این تالار همراه با ذکر نشانی محل، زمان و جزئیات اشکال در این تالار مطرح فرمایید

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
طرح موضوعات کاری و اجرایی مربوط به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

Forum title

متخصصان مخابرات
طرح موضوعات علمی و تخصصی توسط متخصصان مخابرات


متخصصان پست
طرح موضوعات علمی و تخصصی توسط متخصصان پست

متخصصان پست بانک
طرح موضوعات علمی و تخصصی توسط متخصصان پست بانک

متخصصان روابط عمومی
طرح موضوعات علمی و تخصصی توسط متخصصان روابط عمومی

فهرست موضوعات فعال

آمار تالار

  • Total Replies: 670
  • Total Topics: 435
  • Total Forums: 19
Last Reply 2932 Day ago By   akbar bina
Total forum members: 5413 People
Forum last registered member:   صارم شیری